صفحه اصلی | سفارش طرح | فروشگاه | پروژه ها | ایده ها | ماشین آلات | درباره ما | تماس با ما

به این صفحه امتیاز دهید:

 

تهیه طرح توجیهی گاوداری شیری

 

صفحه اصلی ایده ها و فرصت های سرمایه گذاریایده ها و طرح های کشاورزی ،دامپروری و آبزی پروری  راهنمای پرورش گاو شیری

 

راهنمای احداث و راه اندازی مزرعه پرورش گاو شیری

همانگونه كه همگي مطلع هستيم از ابتداي خلقت بشر علي‌رغم افزايش مداوم جمعيت، منابع تامين‌كننده احتياجات همواره ثابت بوده‌ و در طي ساليان، تنها راه‌ها و روشهاي بهره‌برداري از اين منابع تغيير كرده‌اند، يعني در طي سالهاي گذشته بشر با استفاده از روشهاي نوين علمي اقدام به تجهيز و به تبع آن افزايش ميزان بهره‌برداري از اين منابع نموده‌است، كه البته در پاره‌اي موارد به كارگيري برخي از اين روشها به دليل ناهمگوني با سيستم طبيعي و عدم تحقيقات كافي روي اثرات دراز مدت آنها پيش از استفاده وسيع، منجر به وارد آمدن خسارات غير قابل جبراني به اكوسيستمهاي مناطق مورد اجرا گرديده‌است.

هزاران سال است که گاو، جزیی از زندگی کشاورزی انسان به شمار می آید. نزدیک به شش هزار سال پیش از میلاد مسیح، بشر شیوه زندگی خود را تغییر داده و به اهلی کردن حیوانات پرداخت. چگونگی اهلی شدن گاو چندان مشخص نیست؛ اما با استناد به کتیبه ای که در یکی از معابد عراق به دست آمده، حدود چهار هزار و 500 سال پیش از میلاد مسیح، شخصی در حال دوشیدن شیر از گاو نشان داده شده است.
تا قبل از سده­ی هفدهم میلادی، پرورش گاو بر اساس نیاز خانواده به این حیوان بود؛ اما شروع حرفه­ی گاوداری به صورت متمرکز به اوایل قرن 19 میلادی و ساخت اولین دستگاه شیردوشی در بریتانیا باز می‌گردد. به دنبال آن در سال 1903، «الکساندر گیلیز» استرالیایی، ماشین شیردوشی امروزی را ساخت
در حال حاضر، حدود یک میلیون و 600 هزار واحد دامداری زیر نظر اتحادیه­ی دامداران ایران مشغول به فعالیت هستند که وظیفه­ی تامین گوشت و شیر کشور را به عهده دارند.

بر اساس آمارهای اعلام شده توسط وزارت کشاورزی، در حال حاضر سه میلیون نفر در امور دامپروری کشور در قالب واحدهای صنعتی، سنتی، دامی کوچک و بزرگ و عشایری فعالیت دارند که ارزش سرمایه­ی آنان در زیربخش دام و طیور بیش از 209 هزار میلیارد ریال می‌باشد که نشانگر اهمیت بسیار بالای صنعت دام و طیور در اقتصاد کشور است.
 

شرایط احداث و راه اندازی گاوداری شیری

زمين
مشخصات زمين مناسب جهت احداث
زميني كه جهت احداث ساختمانها و تأسيسات، توسط متقاضي و برابر ضوابط نظام دامپروري ارائه مي شود، مي تواند به يكي از شكلهاي زير باشد:
الف: زمينهاي سنددار
ب: زمينهاي استيجاري
ج: زمينهاي فاقد سند(به شرط احراز مالكيت)
د: زمينهاي مشاع
ح: زمينهاي اصلاحات ارضي مفروزالرعيه
و: زمينهاي واگذاري از طريق هيأتهاي هفت نفره يا كميسيون مواد 31 يا 32 قانون واگذاري زمينهاي موات
زمينهاي كشت علوفه

در خصوص صدور پروانه تأسيس دامداريهايي كه درآنها نشخواركنندگان يا اسب، پرورش داده و نگهداري مي شوند، متقاضي جهت تأمين علوفه دامداري خود برابر ضوابط نظام دامپروري، بايد داراي يكي از شرايط زير باشد:
الف: مالك زمين كشت علوفه باشد.
ب: مستاجر زمين كشت علوفه باشد.(مدت اجاره حداقل 5 سال)
ج: متصرف بلامعارض زمين كشت علوفه بوده و آن را در اختيار داشته باشد.
د: مالك زمينهاي واگذاري از طريق هيأتهاي هفت نفره يا كميسيون ماده 31 قانون.
ه: با كشتكاران علوفه، قرارداد خريد علوفه تنظيم كرده باشد.
و: متقاضيان پرورش طيور صنعتي و بومي، كه داراي زمين جهت كشت مواد اوليه خوراك طيور باشند، با توجه به ميزان ارائه زمين ، در صدور پروانه تأسيس، الويت نسبي دارند.
ضوابط فني مورد نياز برای زمين

الف- فواصل
حداقل فاصله محدوده تأسيسات دامداريها و كارخانجات با واحدهاي مشابه و غير مشابه و همچنين با شهر، شهرك و روستا(مناطق مسكوني)، جنگل، رودخانه، دريا و ساير عوارض طبيعي، حريم فرودگاه، جاده، راه آهن، خطوط اصلي انتقال نفت و گاز، شبكه هاي فشار قوي برق و واحدهاي صنعتي (عوارض تأسيساتي)، براساس مفاد مندرج در جدول، فواصل تعيين مي شود.
تبصره1: در مواقع اضطراري و يا ارائه دلايل مستدل، كميسيون مركزي مجاز است، نسبت به كاهش يا افزايش حداقل فواصل مذكور مندرج در جدول فوق الذكر، تصميم لازم را اتخاذ كند.
تبصره2: در خصوص بعضي از انواع كارخانجات و واحدهاي پرورش بعضي از حيوانات كه در جدول فواصل نامي از آنها برده نشده است، براساس توضيحاتي كه در فصول اختصاصي پرورش هر كدام از آنها ذكر شده اقدام مي شود.
 


ب-عوارض جغرافيايي و اقليمي
1- در حد امكان، محل تأسيسات بايد به گونه اي انتخاب شود، كه جهت وزش باد از سوي مناطق مسكوني به طرف دامداري باشد.
2- محل تأسيسات در مورد حيوانات پوستي غير نشخوار كننده، به خصوص جوندگان، بايد طوري احداث شود كه از نظر عبور و مرور، ساير حيوانات و جوندگان وحشي به داخل تأسيسات جلوگيري به عمل آيد.
3- محل تآسيسات نبايد در مسيلهاي شناخته شده، قرار گيرد.
مجوزها و نحوه دريافت آنها
انواع مجوزها
مجوزهايي كه به عنوان اجازه اشتغال، براي فعاليتهاي مختلف دامداري يا اداره كارخانجات و كارگاهها صادر مي شود، به شرح ذيل است:

الف- موافقت اصولي
مجوزي است كه، قبل از صدور پروانه تأسيس به متقاضيان فعاليتهاي دامداري، مرغداري، كارخانه... در چهارچوب سياستها و ضوابط نظام دامپروري صادر مي گردد.
مدت اعتبار موافقت اصولي 6 ماه است و در موارد ضروري 6 ماه ديگر تمديد مي گردد.
هنگام صدور موافقت اصولي يا پروانه تأسيس و بهره برداري بايستي هر يك از مجوزها به نام يك نفر يا شركت ثبت شده باشد.
در صورتيكه تعدادي از افراد حقيقي درخواست صدور مجوز بنمايد، بايستي قبلاً با ارائه وكالت بلاعرض به نام يكي از سهامداران، زمينه اجراي مقررات مزبور را فراهم آورند.
همچنين فروش و انتقال موافقت اصولي تحت هر شرايطي ممنوع است.

ب- پروانه تأسيس
مجوزي را كه هر متقاضي براي احداث ساختمانها و تأسيسات هر نوع واحد دامداري، كارخانه يا كارگاه، كه داراي ضوابط نظام باشد و بايد دريافت نمايد، پروانه تأسيس مي گويند.
مدت اعتبار پروانه تأسيس 2 سال و با نظر كميسيون صدور پروانه استان به مدت يك سال ديگر قابل تمديد است.
چنانچه پس از پايان تمديد اعتبار پروانه تأسيس عمليات احداث واحد به پايان نرسيده باشد، در صورت ارائه مدارك و دلايل مستند و موجه از طرف متقاضي پروانه تأسيس حداكثر براي مدت يك سال ديگر به صورت اضطراري قابل تمديد است.
صدور پروانه تأسيس بايستي به نام يك نفر يا شركت ثبت شده باشد.
در صورتيكه تعدادي از افراد حقيقي درخواست صدور مجوز بنمايد، بايستي قبلاً با ارائه وكالت بلاعرض به نام يكي از سهامداران، زمينه اجراي مقررات مزبور را فراهم آورند.
فروش و انتقال پروانه تأسيس به غير، با كمتر از 50درصد پيشرفت فيزيكي ساختمانها و تأسيسات ممنوع است و منجر به ابطال پروانه مي شود،و با پيشرفت فيزيكي بيش از 50 درصد، در صورت انتقال كليه اراضي، امكانات، تسهيلات، تعهدات و اختيارات به طور يكجا و با كسب اجازه از كميسيون صدور پروانه استان، بلامانع است.
دارندگان پروانه تأسيس بايد، به محض اتمام ساختمانها و تأسيسات و قبل از بهره برداري، مراتب را به طور ترتيبي به كميسيون صدور پروانه استان اعلام نمايند.
 


الف-ضوابط صدورپروانه تاسيس واحدهاي گاوشيري:
1-ظرفيت: ظرفيت گاوداري شيري جديدالتاسيس، نبايد از20 راس كمتر باشد و ظرفيتهاي بيشتربه شرح زير تعيين مي شود.
- واحدهاي كوچك به ظرفيت 20 الي 50راس گاومادر.
- واحدهاي متوسط به ظرفيت 51 الي 150راس گاومادر.
- واحدهاي بزرگ به ظرفيت 151 الي 300راس گاومادر.
- واحدهاي خيلي بزرگ به ظرفيت بيش از300 راس گاومادر(حداكثر500راس)
2-زمين: حداقل زمين موردنيازجهت تاسيس واحدهاي گاوداري شيري برحسب ميزاني كه درذيل نقشه هاي منضم به ((نظام)) قيدشده است،مشخص مي گردد.
زمينهاي زراعي مورد نياز (خريدقطعي، واگذاري، اجاره حداقل 25ساله) جهت كشت نباتات علوفه اي به ميزان يك هكتار براي 2 راس گاواصيل، يك هكتار براي 4 راس گاوبومي است كه بتواند حداقل 3/1كل نياز مواد غذايي دام را تامين كند بقيه نياز غذايي توسط دامدار و ازطريق مواد غذايي متراكم تامين مي شود.
تبصره: درمناطق گيلان، مازندران، گرگان وگنبد، ميزان زمين زراعي مورد نياز مي تواند تا مقدار 30 درصدكاهش پيداكند. (به عنوان مثال 7/0هكتارجهت دوراس گاواصيل ).
3-نقشه وجايگاه: جهت نگهداري وپرورش گاوشيري نقشه هاي تيپ براي ظرفيتهاي 10-20-30-50-75-100راس براي اقليمهاي سردسير، گرمسير و معتدل به شرح منظم به طراحي، پيش بيني وترسيم شده است. مباني محاسباتي نقشه هاي تهيه شده برحسب هرراس گاو مولد تعيين گرديده ومتوسط مساحت زيربناي مفيد مورد نياز براي يك راس گاومولد (مادر)، 6/15مترمربع مسقف و5/19مترمربع غيرمسقف است، كه براساس تركيب گله ونيازهاي جنبي، به طورتقريب، به شرح زيرمي باشد.
 

 

تركيب گله وتاسيسات موردنياز

مسقف(مترمربع)

غيرمسقف(مترمربع)

جايگاه گاوشيرده وخشك

5

10

تليسه پاي كل تازايش

26/1

52/2

گوساله6تا12ماهه ماده

5/0

1

گوساله 6تا12ماهه نر(نرپرواري)

5/0

1

گوساله 5/2تا6ماهه

47/0

95/0

گوساله3هفته تا5/2ماهگي

2/0

4/0

زايشگاه وگوساله داني(باكس هاي انفرادي)

72/0

--

بيمارستان

15/0

--

جايگاه گاونر

15/0

3/0

انباركنسانتره

25/1

--

هانگارعلوفه

2

--

سيلو

--

83/2

دفتراداري ومديريت

6/0

--

واحدمسكوني

1

--

محوطه عمليات دامپزشكي

--

5/0

سالن انتظار،شيردوش،محل جمع آوري وسردكردن

 

 

شيروموتورخانه

8/1

--

جمع زيربناي مفيد(مترمربع)

6/15

5/19

 

تبصره1: ساختمان هاي جنبي گاوداري تا ظرفيت يكصدراس گاومولد مطابق معيارهاي تعيين شده تهيه وطراحي مي شود و از ظرفيت يكصدراس به بالا، به ازاي هريكصدراس ظرفيت گاواضافي، مساحت زيربناي مفيد جايگاه مورد نيازبه شرح زيرقابل افزايش مي باشد.
- داروخانه وبيمارستان 15درصد
- گوساله داني وزايشگاه 50درصد
- دفتراداري ومديريت ومسكوني 30درصد
- سالن انتظار،سالن شيردوش،گاوهاي محل 50درصد
جمع آوري وسردكردن شيروموتورخانه
سايرساختمانهابايدطبق زيربناي مفيدتعيين شودوبه نسبت ظرفيت واحدگاوداري افزايش يابد.
تبصره2:باتوجه به عوامل جوي وشرايط اقليمي موجوددرمناطق مختلف كشور،بنابه تشخيص كميسيون صدورپروانه استان، مي توان به جاي سكون علوفه (غيرمسقف)ازانبارياهانگارعلوفه(مسقف)استفاده كرد.
تبصره3:درمناطق خيلي سرد،كه آخوروراهروتغذيه درزيرسقف قرارمي گيرد،مساحت زيربناي غيرمفيدنسبت به ميزان تعيين شده تا20درصدقابل افزايش است(به تعريف زيربناي مفيدوغيرمفيد رجوع شود)
4-فواصل:رعايت فواصل درخصوص تاسيسات گاوداري شيري،برطبق جدول فواصل،منضم به((نظام))الزامي است.
ب-ضوابط صدورپروانه تاسيس واحدهاي پرواربندي گوساله:
1-ظرفيت:ظرفيت هرواحدپرواربندي گوساله جديدالتاسيس،نبايددرهردوره از50راس كمترواز1000راس بيشترباشد.
تبصره:شركتهاي تعاوني توليدوكشت وصنعتهاي واجدشرايط مي توانند،متقاضي اخذپروانه تاسيس پرواربندي گوساله، بيش از هزارراس درهردوره باشند.
2-زمين:حداقل زمين موردنيازجهت تاسيس واحدهاي پرواربندي گوساله برحسب ميزاني كه درذيل نقشه هاي منظم به ((نظام))قيد شده است،مشخص مي شود.
زمينهاي ارائه شده جهت كشت نباتات علوفه اي بايد ازانواع زمينهاي آبي باشد وبه ميزاني تعيين گرددكه بتواندحداقل 3/1 كل نيازغذائي موردنيازدام راتامين كند.
3-نقشه وجايگاه:جهت پرواربندي وپرورش گوساله،نقشه هاي تيپ براي ظرفيتهاي 25-100و300راس دراقليمهاي سرسيدوگرمسيربه شرح منضم به كتاي طراحي،پيش بيني وترسيم شده است.
مباني محاسباتي نقشه هاي تهيه شده برحسب هرراس گوساله پروارتعيين مي شودومتوسط مساحت زيربناي مفيدموردنيازبه ازاي هرراس گوساله پرواري اصيل دريك دوره،85/4مترمربع مسقف و15/5مترمربع غيرمسقف وبه ازاي هرراس گوساله دورگ وبومي،35/4مترمربع مسقف و5مترمربع غيرمسقف،به شرح زيرمي باشد.
 

 

شرح

گوساله اصيل

گوساله دورگ بومي

مسقف

غيرمسقف

مسقف

غيرمسقف

جايگاه گوساله نر

5/2

4

2

4

خانه گارگري

4/0

--

4/0

--

محل عمليات دامپزشكي

2/0

--

2/0

--

انبارعلوفه

17/1

--

17/1

--

انباركنسانتره

58/0

--

58/0

1

سيلو

--

15/1

--

--

جمع كل(مترمربع)

85/4

15/5

35/4

5

 

تبصره1:درواحدهاي كمترازيكصدراس،احداث محل عمليات دامپزشكي ضروري نيست ودرظرفيتهاي بالاي 100راس به ازاي هر100راس اضافه(علاوه برآنچه كه دربالااشاره گرديد)،10مترمربع مسقف ودوبرابرآن بهاربنددرنظرگرفته مي شود.
تبصره2:جهت بارگيري وتخليه گوساله بايدسكوي موردنيازپيش بيني شود.
تبصره3:باتوجه به عوامل جوي وشرايط اقليمي درمناطق مختلف كشور،به تشخيص كميسيون صدورپروانه استان،مي توان يه جاي سكوي علوفه (غيرمسقف)ازانبارعلوفه(مسقف)استفاده كرد.
4-فواصل:رعايت فواصل درخصوص تاسيسات پرواربندي گوساله،برطبق جدول فواصل منضم به ((نظام))الزامي است.
تبصره1:تاسيسات موجودي كه جهت صدورپروانه بهره برداري واحدهاي فوق الذكربه كارخواهدرفت،بايدبه تائيدكميسيون صدورپروانه استان رسيده باشدومبناي محاسبه ظرفيت چنين واحدهائي براساس آنچه كه درقسمتهاي ذكرشده است،مي باشد.
تبصره2:گاوداريهاي موجودي كه به علت عدم امكان رعايت فاصله مشمول دريافت پروانه بهره برداري نوسازي يابهسازي نشوند،مي توانندبرابرضوابط انتقال،پروانه تاسيس دريافت كنند.
تبصره3:تمديدپروانه بهره برداري واحدهاي گاوداري شيري بالاي هزارراس،كه قبلا"پروانه بهره برداري دريافت كرده اند، بلامانع است.
 

 

ج- پروانه بهره برداري
مجوزي را كه متقاضيان پس از تأسيس واحد، در موعد مقرر و برابر ضوابط، دريافت مي دارند، پروانه بهره برداري مي نامند.
پس از اعلام خاتمه عمليات از سوي دارنده پروانه تأسيس، كميسيون صدور پروانه استان، موظف است حداكثر ظرف مدت دو هفته زمينه بازديد مشترك كارشناسان دامپروري و دامپزشكي را از تأسيسات مربوط فراهم و در صورتي كه عمليات ساختماني و تأسيساتي مطابق با طرح باشد و مراتب مورد تائيد كارشناسان مربوط قرار گيرد، حداكثر ظرف مدت يك هفته، پروانه بهره برداري صادر كند.
تبصره 1: در صورت ضرورت نوسازي واحد دامپروري در همان پلاك يا مرمت و بهسازي واحد يا توسعه، موضوع پس از طرح در كميسيون استان و كسب نظر موافق كميسيون، مراتب موافقت جهت انجام اموراداري، به صورت كتبي با تعيين زمان لازم حداكثر 6 ماه براي مرتب و بهسازي و 2 سال براي نوسازي يا توسعه واحد به متقاضي اعلام گردد.
تبصره 2: در موارد خاص، صدور كارت شناسايي يا شناسنامه دامداري به منظور تحقق زمانبندي شده نظام دامپروري براي واحدهاي پرورش دام و طيور با تصويب كميسيون مركزي صدور پروانه بلامانع است.
در موقع صدور پروانه بهره برداري، پروانه تأسيس از متقاضي پس گرفته باطل و در پرونده نگهداري مي شود.
در پروانه هاي صادره، نكات ذيل بايد مشخص شود:
1- مشخصات واحد
بايد وقوع، چگونگي بهره برداري،ظرفيت، مساحت زمين و مساحت زيربنا، در كليه پروانه ها قيد شود. در خصوص پروانه هاي دامداري، نژاد و تعداد دام موجود نيز، بر حسب مورد ذكر مي گردد.
تبصره1: شيوه بهره برداري براساس جدولهاي تنظيم شده در دستورالعمل تعيين شماره پروانه منضم به((نظام)) مشخص مي شود.
تبصره2: در مورد واحدهاي موجود، محاسبه ظرفيت، براساس مباني ذكر شده در((نظام)) يا در ذيل نقشه هاي تيپ يا الگويي و بر پايه تأسيسات موجود آن واحد مي باشد.

2- مدت اعتبار
مدت اعتبار پروانه و مجوزهاي بهره برداري 5 سال و پس از سپري شدن مهلت اعتبار، در ذيل همان پروانه به مدت 5 سال ديگر قابل تمديد است.
تبصره1: تمديد واحدهائي كه قبلاً پروانه دريافت داشته اند، بر روي فرمهاي جديد با ذكر شماره و تاريخ پروانه قبلي صورت
مي گيرد و در قسمت تمديد نوبت اول، مهر و امضاء خواهد شد.
چنانچه در پايان مهلت اعتبار پروانه، هيچ گونه ساختماني احداث نشده يا رفع نواقص و تكميل عمليات صورت نگرفته باشد و دارنده پروانه نتواند عذر موجهي ارائه نمايد، پروانه مربوط پس از طرح در كميسيون، لغو مي شود و مراتب جهت قطع كليه امتيازات به واحد زيربط اعلام مي شود.

متقاضيان بايد در خصوص صدور پروانه به تعهدات زير عمل كنند:
1- احداث هر نوع تأسيسات و ساختمان اضافه بر طرح و نقشه مصوب، بدون جلب موافقت قبلي مرجع صادر كننده پروانه، از سوي متقاضي ممنوع است. همچنين، استفاده از ساختمانها و تأسيسات و تجهيزات به جز در موارد مربوط، توسعه، فروش و انتقال نيز، بدون كسب اجازه ممنوع مي باشد، در اين خصوص، از متقاضيان تعهدنامه اخذ خواهد شد.
2- چنانچه مالك زمين بعد از صدور پروانه با كسب اجازه از كميسيون صدور پروانه،واحد خود را به شركت تبديل كند، اين تغيير نام پروانه،حتي قبل از احداث ساختمان دامداري يا كارخانه(در مدت تأسيس)، به نام شركت، بلامانع است.
3-به شرط ارائه وكالتنامه رسمي 4 ساله غيرقابل عزل، از سوي ساير شركاء تغيير نام پروانه به نام هريك از شركاء نيز بلامانع خواهد بود.
4- كليه مزاياي ناشي از پروانه هاي صادره به صاحبان آنها تعلق دارد و انتقال آن به غير ممنوع است.
5- دامداران، مجاز به پرورش و نگهداري دام، بيش از ظرفيت قيد شده در پروانه نيستند.
6- دامدارن نبايد با دريافت يك پروانه، نسبت به پرورش انواع دام، اقدام كنند.
 

و- مجوز بهداشتي
مجوزي است كه سازمان دامپزشكي كشور به منظور رعايت مسائل بهداشتي و قرنطينه اي در بهره برداري از كارخانجات و كارگاههاي موضوع اين نظام كه مجوز تأسيس آن را از وزارت صنايع يا ديگر دستگاهها صادر مي نمايند،صادر مي گردد.
مدارك مورد نياز جهت دريافت مجوز
اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بخواهند نسبت به دريافت پروانه تأسيس و بهره برداري، دامداري يا كارخانه هاي مرتبط اقدام كنند، بايد مدارك ذيل را ارائه نمايند:
الف- مدارك مربوط به زمين تأسيسات
1- در مورد اراضي داراي سند مالكيت: اصل اسناد مالكيت به همراه يك نسخه فتوكپي ازآنها.
2- در مورد اراضي استيجاري: اجاره نامه رسمي غيرقابل فسخ به مدت حداقل 20 سال، كه بدين منظور تنظيم شده است.
تبصره: در مورد زمينهاي اوقافي مدت و موضوع اجاره براساس نظريه اداره اوقاف محل تعيين مي گردد.
3- در مورد اراضي فاقد سند مالكيت: مستند تصرف و احراز مالكيت، كه به تائيد مديريت جهاد شهرستان يا اداره كل منابع طبيعي استان بنا به مورد رسيده باشد و همچنين، امضا وارائه تعهد رسمي و ثبتي مبني بر اينكه پس از صدور پرانه در صورت اثبات صحت عدم مالكيت، پروانه صادره فوراً لغو مي شود و متقاضي حق اعتراضي ندارد و بايد خسارتهاي وارده را نيز، جبران كند.
4- در مورد اراضي مشاع: گواهي لازم به نام خود، مبني بر تعيين مساحت زمين، از مرجعي كه توسط مديريت جهاد شهرستان معرفي مي شود، همچنين نقشه زمين مورد نظر، جهت ايجاد تأسيسات كه به تائيد و امضاي كليه مالكين زمين و در صورت عدم امكان دسترسي به كليه مالكين، به تصديق عده اي از مالكين آن رسيده باشد.
تبصره1: نظر به اينكه پروانه مورد نظر به نام متقاضي صادر مي شود.بايد افراد نام برده، طي استشهد اراضي مشاع(فرم شماره 5) متعهد شوند كه پس از تقسيم و افراز ملك، زمين ياد شده در تصرف شخصي كه پروانه به نام او صادر خواهد شد، باقي بماند. اين فرم و نقشه مذكور بايد به تصديق شوراي محل وقوع ملك، يا نزديكترين شوراي محل برسد.
تبصره2: در صورتي كه زمين محل احداث تأسيسات، متعلق به چند نفر باشد، به شرطي پروانه به نام يكي از مالكين صادر مي گردد كه وكالتنامه رسمي غيرقابل عزل حداقل- به مدت 5 سال( فرم شماره 4) از ساير مالكين مبني بر اجازه ايجاد تأسيسات و دريافت پروانه به نام خود ارائه نمايد.
5- در مورد زمينهاي اصلاحات ارضي مفروزالرعيه: گواهي لازم مبني بر مالكيت يا تصرف زمين و بلامعارض بودن آن، و همچنين تائيديه حدود و مشخصات و مساحت زمين از مديريت كشاورزي محل و نيز، نقشه تفكيكي اراضي محل كه زمين مورد نظر جهت احداث تأسيسات در آن مشخص شده باشد.
6- در مورداراضي واگذاري از سوي سازمانهاي كشاورزي يا سازمان جنگلها و مراتع: صورت مجلس واگذاري زمين و همچنين، نقشه و كروكي موردنظر جهت احداث تأسيسات.
ب- مدارک مربوط به زمين کشت علوفه
در مورد واحدهائي كه برابر ضوابط نظام دامپروري احتياج به ارائه اراضي كشت نباتات علوفه اي دارند:
1- گواهي از مديريت كشاورزي محل، مبني بر وجود مقدار كافي آب جهت كشت نباتات علوفه اي يا گواهي امور آب استان، مبني بر بلامانع بودن حفر چاه و تأمين آب مورد نياز كشت نباتات علوفه اي.
2- مدارك مالكيت زمين مورد نياز، اجاره نامه رسمي غير قابل فسخ با ارائه قرارداد رسمي و غيرقابل فسخ كشت علوفه به مدت حداقل 5 سال با كشتكاري كه زمين ايشان از نظر ميزان توليد علوفه و حدود و مشخصات آن به تائيد مديريت كشاورزي محل رسيده باشد.
بديهي است، مجموع تعهدات كشتكار طرف قرارداد، نبايد بيش از قابليت توليد زمين وي باشد. زمان شروع اجاره يا قرارداد خريد علوفه از تاريخ پيش بيني شروع بهره برداري خواهد بود.
تبصره1: در مورد زمينهاي اوقافي مدت اجاره براساس نظريه اداره اوقاف محل تعين مي گردد.
تبصره2: در صورتي كه محل زمين كشت نباتات علوفه اي در مجاورت محل تأسيسات دامداري نباشد، بايد زميني بدين منظور اختصاص داده شود تا از نظر فاصله اشكالي در حمل علوفه از محل كشت به محل دامداري به وجود نيايد. ميزان اين فاصله منوط به نظر كميسيون استاني خواهد بود.
تبصره3: در صورتي كه زمين نباتات علوفه اي در استان ديگري باشد، تائيديه سازمانهاي كشاورزي هر دو استان، الزامي است.
3- در مورد زمينهاي سنددار، فتوكپي نقشه تفكيكي پلاك اصلي كه پلاكهاي فرعي در آن، مشخص و به تائيد مديريت جهاد شهرستان محل رسيده باشد. در مورد اراضي فاقد سند مالكيت، كروكي يا نقشه تقريبي كه محل اراضي مورد نظر بر روي آن مشخص شده باشد و جهتهاي چهارگانه آن با متراژ زمين و ابعاد محدوده، معين شده و به تائيد شوراي محل روستاي وقوع ملك يا نزديكترين شورا و مديريت كشاورزي با حفظ مسئوليت متقاضي رسيده باشد.

 

طرح توسعه
در مرحله تأسيس اجازه توسعه داده نمي شود دارندگان پروانه بهره برداري،تنها در صورتي اجازه توسعه دارند، كه علاوه بر رعايت كليه شرايط لازم، توانايي مديريت آنها جهت ظرفيتهاي بالاتر مورد تائيد كميسيون صدور پروانه استان قرار گيرد. بديهي است كه توسعه هر واحد بايد متناسب با سياست ها و راهبردهاي اعلام شده توسط معاونت امور دام وزارت جهاد باشد.
تبصره: بديهي است كه توسعه هر واحد حداكثر تا سقف ظرفيتهاي مجاز با رعايت سياستها و راهبردهاي اعلام شده توسط معاونت امور دام مي باشد.


تبديل يا تغيير کاربری مجوز
تبديل، اعم از اينكه بخواهد در نوع دام، نژاد يا شيوه بهره برداري صورت گيرد، با در نظر گرفتن اولويتهاي منطقه اي، در چهارچوب سياستهاي وزارت جهادسازندگي، بلامانع است. در مورد تبديل دامداري از يك نوع به نوع ديگر و نيز تبديل نژاد يا نحوهُ بهره برداري در صورت داشتن كليه شرايط لازم جهت فعاليت جديد، پروانه قبلي باطل و پروانه بهره برداري جديد صادر مي شود.
 

 

آشنایی با جایگاهها در پرورش گاو شیری

جایگاه های فری استال (جایگاه غرفه ای آزاد)

فری استال سیستمی است که در واقع به جای وجود استراحتگاه گروهی یعنی آنچه که در گاوداریهای کشور رایج است ، استراحتگاه های انفرادی تعبیه شده است. این سیستم حالتی بین استفاده از جایگاه های غرفه ای انفرادی با گاو بسته و سیستم استراحتگاه های گروهی است. محل مسقف در این سیستم را می توان به خوابگاهی تشبیه نمود که تعداد زیادی تخت در ردیف هایی کنار هم چیده شده اند و گاوها می توانند هر یک را برای خوابیدن یا صرفاً ایستادن انتخاب کنند.
سیستم فری استال یک محل تمیز ، خشک و راحت برای دراز کشیدن و استراحت گاوهای شیری فراهم می کند. در این سیستم با وجود استال های انفرادی (جایگاه های انفرادی) گاوها درون استال ها (جایگاهها) مقید و محدود نیستند ، بلکه آزادی گردش در قسمت های مختلف جایگاه را دارند. بخش های مختلف ، سیستم های تغذیه و شیر دوشی در این سیستم مشابه جایگاه های مرسوم می باشد . گاوها آزادند که هر وقت تمایل داشتند جهت استراحت یا ایستادن وارد استال ها شوند و هر وقت دوست داشتند جهت گردش در محوطه جایگاه یا رفتن به سمت محل تغذیه یا آبشخور استال را ترک کنند. استال های با طراحی خوب و مدیریت مناسب آنها یک بخش کلیدی در سیستم جایگاه های فری استال می باشد.
 

مزیت های کلی جایگاه های فری استال :
- امکان نگهداری حیوانات در تراکم بیشتر
- کاهش قابل توجه در استفاده از بستر (حدود 75 درصد) و کاهش تعویض هزینه های آن
- کاهش کار کارگری مورد نیاز برای گاوها
- تمیز تر و آرام تر بودن گاوها
- کاهش بروز جراحات سر پستانکها و کاهش صدمات پستان
- بهره وری مصرف خوراک
- افزایش ضریب سلامت دام
- افزایش زمان استراحت و نشخوار دام در حال درزا کشیدن
- تا حدودی افزایش تولید شیر
- کاهش بار میکروبی شیر
- کاهش لنگش، بیماریهای سم و تا حدودی بیماریهای تولیدمثلی
- کاهش استرس گرمایی به دلیل کاهش گرما و رطوبت بستر
- نصب راحت تر و کم هزینه تر هواکش ها به دلیل متمرکز و منظم بودن جایگاه استراحت گاوها
برخی از معایب سیستم های فری استال:
- نیاز به تمیز کردن راهروها حداقل روزانه یک بار
- نیاز به بستر ریزی و تمیز کردن منظم استال ه
- عدم عادت پذیری سریع حیوانات به استفاده از استال ها
- نیاز به تخصص بالا در طراحی و اجرای سیستم [در صورت عدم رعایت اصولی طراحی و مدیریت مناسب استال می توانند با عدم استقبال گاوها شده و به بخش بلا استفاده در جایگاه تبدیل شوند]
 

 

 

انواع سیستم های جایگاه های گاو شیری

سیستم بسته :(conventional dairy barn , stall barns , stanchion barns):

این گونه ساختمان های گاو داری معمولا از یک یا دو ساختمان تشکیل شده است که داخل هر ساختمان ردیف های جایگاه انفرادی برای هر گاو در نظر گرفته می شود. در این مورد اگر تعداد 10 جایگاه مورد نظر باشد یک ردیف کافی است در صورتی که تعداد گاو افزایش یابد یک ردیف دیگر برای آن در نظر گرفته می شود. اینگونه ساختمان ها می توانند یک یا دو طبقه باشند. در مناطقی که شرایط آب و هوایی نا مطلوب باشد احتمالا اقتصادی ترین طراحی جایگاه برای گله های کوچک (کم تر از 50 راس ) است . در سیستم بسته بهتر است  دو ردیف جایگاه انفرادی بیشتر در نظر گرفته نشود زیرا در آن صورت جهت قائم نگه داشتن و نگهداری سقف نیاز به تقویت می باشد که باید ستون هایی در نظر گرفت که هزینه و کار زیادی را به خود اختصاص می دهد

سیستم بسته از قسمت های زیر تشکیل شده است :

1-    جایگاه انفرادی گاو های شیری stalls

2-    جایگاه تلیسه ها heifer pen

3-    جایگاه گوساله ها calf pen

4-    زایشگاه و بیمارستان Hospital

5-    سالن شیر دوشی  The milking parlor

6-    بهاربند یا محلی جهت گردش روزانه در هوای آزاد Paved lot Area 

7-    محلی برای سیلو (سیلوها) و انبار کنسانتره.

8-    جایگاه گاو نر.

9-    جایگاه نگهداری گاوهای خشک و در نظر گرفتن قسمتی برای گاوهای نزدیک به زایمان.

در ساختمان های دو طبقه معمولا کلیه قسمت ها به صورت فشرده کنار هم می باشند.این ساختمان ها نیاز به پی ریزی و فونداسیون قوی و محکم و سقف دارند،شعله آتش سوزی و اطفاء حریق اهمیت بیشتری می یابد زیرا یک جرقه در انبار علوفه می تواند فاجعه آفرین باشد.در حالی که در ساختمان های یک طبقه می توان انبار علوفه و دان و غیره ... را در ساختمان جداگانه در نظر گرفت در این نوع ساختمان از مواد سبک تر و ارزانتر می توان استفاده نمود.به هر حال باید انبار دان و علوفه طوری باشد که به راحتی به قسمت جایگاه ها انتقال یابد.

 

طراحی و ترتیب اصطبل ها :

در این نوع سیستم به ازای هر گاو در سال 75 تا 125 ساعت کار کارگری مورد نیاز می باشد که در مقایسه با دیگر حیوانات در مزرعه بیشتر است . در سیستم بسته که دو ردیفه باشد دو نوع ترتیب برای تعبیه جایگاه ها وجود دارد: 1- سیستم صورت به صورت . 2- پشت به پشت ، هر دو نوع آنها معایب و مزایایی دارند لیکن در اکثر شرایط صورت به طرف خارج یعنی پشت به پشت هزینه تولید را کاهش می دهد. در مطالعه ای نشان داده شده است که حدود 15% از زمانی که صرف یک گاو می شود مربوط به جلوی گاو است، 60 درصد مربوط به پشت آن و 25% نیز صرف دیگر قسمت ها مثل شیردوشی و زایشگاه و غیره ... می شود. به همین لحاظ به نظر می رسد قسمت اعظم وقت صرف شده مربوط به پشت آن است . بنابراین با سیستم پشت به پشت به نظر می رسد در وقت صرفه جویی بیشتر می شود.

به هرحال اندازه جایگاه بر اساس نژادهای مختلف و اوزان مختلف و مرحله تولید متفاوت است مثلا تلیسه ای که اولین زایمان را داشته نسبت به گاوهای بالغ جایگاه کوچکتری نیاز دارند.مجرای فاضلاب باید 6 اینچ عمق در طرف راهرو 8 اینچ عمق در طرف جایگاه در نظر گرفت . پهنای مجرای فاضلاب و کود باید 16 اینچ باشد ،(شیب به جهت ایستاده و نشسته مدفوع نمودن حیوان است ).

آخورها :عموما دو نوع آخور 1- آخورهای بدون لبه    ، 2- آخورهای لبه دار.

آخورهای بدون لبه بدین جهت ساخته می شوند که در راهرو مربوط به خوراک وآخور، خوراک قرار داده می شود وبرای راحتی کار لبه آخور را هم سطح راهروها می سازند تا براحتی خوراک به داخل آخوررها ریخته شود . این آخورها شکل مستطیلی دارند. برای گاوهای نژاد کوچک پهنای cm 50 و برای گاوهای نژاد بزرگ پهنای آخورcm 60 توصیه می شود.برای جلوگیری از بیشتر غذا خوردن گاوها ، طرف مربوط به راهرو تغذیه را لبه دار نموده و بالا می آورند .ارتفاع این لبه نیز متفاوت می باشد پهنای این آخور cm 90 می باشد و مزیت آنها کنترل تغذیه گاوها و جلوگیری از ریخت وپاش علوفه در اطراف آن می باشد. تمیز نمودن آنها نیرو و وقت بیشتری را نیاز دارد.

راهروها :

راهرو تغذیه:این راهروها باید به حد کافی عریض باشند تا به راحتی سیلو ، علوفه و خوراک در آن قرار گرفته و یا حمل و نقل شود. توصیه می شود عرض این راهروها در طریقه پشت به پشت 105 تا 110 cm باشد و به خوبی دور تا دور اصطبل ساخته شود و برای طریقه سر به سر 110 تا 140 cm  متغیر است.

 راهروی کود و فاضلاب و پشت دام :

در حالت پشت به پشت عرض این راهرو باید به حد کافی باشد تا بتوان براحتی کودها را به مخزن کود یا بیرون ازاصطبل راهنمایی نمود و راهرو را تمیز کرد. عرض این راهرو cm 240 (8 فوت) یا بیشتر در نظر گرفته می شود. در حالت صورت به صورت مقدار عرض این راهرو باید حداقل cm 180 (5 فوت) باشد. باید کف این راهرو طوری باشد تا تمیز نمودن آن آسان باشد به نظر می رسد بتن با حداقل ضخامت cm 10 مناسب باشد.

این سیستم را می توان طوری طراحی نمود که مدفوع هر دو ردیف به یک جا بریزد و تنها یک بار تخلیه کود انجام گیرد .در سیستم صورت به صورت تغذیه گاوها راحت تر بوده و رفت و آمد گاوها راحت تر است.

ابعاد جایگاه :

پهنای اصطبل در مورد ساختمان یک طرفه نباید کمتر از 18 فوت یا 5/5 متر باشد و برای ساختمان دو طرفه نباید کمتر از 36 فوت یا 11 متر باشد. طول ساختمان نیز به تعداد جایگاه های انفرادی در یک ردیف بستگی دارد. یک اصطبل نباید از (125 تا 150فوت- 38 تا 45 متر) طولانی تر باشد. زیرا کار کردن و حمل و نقل و غیره ... مشکل است. زمانی که تعداد گله از 50 راس بیشتر شود باید به دو واحد تقسیم گردد. توصیه می گردد بازای هر 15 جایگاه انفرادی در هر ردیف ، در ابتدا و انتهای آنها تقاطع راهرو در نظر گرفته شود . ارتفاع سقف 5/8 – 8 فوت ( cm60/2– 5/2 ) باشد . در مناطق گرم می توان مقداری ارتفاع بلندتر سقف را برای تهویه و خنک شدن سالن در نظر گرفت.

بازای هر گاو باید 4 فوت مربع (2/1 متر مربع ) پنجره جهت تامین نور در نظر گرفت. پنجره ها باید طوری قرار گیرد که نور به تمام قسمت های سالن برسد . بهتر است پنجره ها طوری ساخته شود که طاقچه نداشته باشد تا گرد و خاک و کثافات جمع نشود .

 

اندازه جایگاه انفرادی :

اندازه جایگاه انفرادی بر حسب نژاد گاو و هدف و میزان تولید و وزن آن متفاوت است . در صورتی که ابعاد جایگاه مناسب نباشد نتیجه آن داشتن گاوهای کثیف و جایگاه کثیف و آسیب های پستانی و عفونت های سم خواهد داد.می توان جایگاه را طوری ساخت که قابل تغییر و تنظیم با اندازه دام باشد. برای تعیین طول جایگاه می توان به این صورت عمل نمود، طول گاو را از شانه تا استخوان pin اندازه گیری نموده و 3 اینچ به آن اضافه می نماییم، طول صحیح آخور تا لبه مجرای فاضلاب جایگاه را بدست می دهد . عرض جایگاه را نیز به این صورت بدست آورد که 80 درصد جایگاه را به عنوان عرض یا پهنا قرار می دهیم.

و داشتن بستر به ضخامت 60 (در تابستان) تا 120 (در زمستان) سانتی متر در محل استراحت، هزینه روزانه را افزایش می دهد. بستر را می توان با کاه، کلش، ساقه ذرت، برگ درختان، خاک اره و تراشه های نجاری پوشاند.

یک جایگاه باز از قسمت های : 1- محوطه تغذیه یا تعلیف و انبارهای مربوطه ، 2- محوطه بهاربند ، 3- محوطه استراحت و نشخوار حیوان (جایگاه مسقف ) 4- محوطه شیردوش ، محوطه مخصوص زایشگاه ، جوانه گاوها ، نوزادان و بیمارستان تشکیل شده است. امکانات دفع فضولات .

قسمت تغذیه و انبارهای مربوطه ممکن است از هم جدا ساخته شوند . قسمتی سر پوشیده در محل آخورها که مشرف به محوطه باز است برای آخورها در نظر گرفته  شود .این محل در کنار و نزدیک به انبار علوفه و کنسانتره وسیلوها ساخته می شود. البته می توان آخورها را طوری ساخت که در یک سایه بان مشترک علوفه در وسط انبار شود و قابل دسترس به آخورها باشند و آخورها دور تا دور آن ساخته شوند تا در حمل و نقل علوفه صرفه جویی شود. ک محوطه تغذیه و آخورها باید آجر فرش یا بتونی باشد.

مواد سیلویی : در بعضی سیستم ها قسمت تغذیه علوفه و کنسانتره و تغذیه سیلو جدا ساخته می شود. تا حمل سیلو به قسمت تغذیه آسان باشد و در صورتی که قسمت تغذیه کاملا به سیلو مرتبط باشد می توان به صورت اتوماتیک حمل سیلو را انجام داد و می توان با یک توزیع کننده مکانیکی که به تایمر وصل باشد هر زمان مقدار معینی بر اساس زمان ، سیلو برای گاوها ریخته شود و در این سیستم حدود 60 سانتی متر برای گاو و 50 سانتی متر برای تلیسه آخور در نظر گرفت. چنانچه ارتفاع کف آخور از سطح زمین 15 تا 30 سانتی متر باشد، دام به راحتی بدون اتلاف خوراک می خورد. ارتفاع کف آخور تا لبه داخلی حدود 35- 45 سانتی متر و لبه خارجی 60 سانتی متر باشد بهتر است . عرض آخور 80- 65 سانتی متر است. جهت قسمت تغذیه می توان برای هر گاو حدود 90- 70 سانتی متر و برای تلیسه حدود cm 70 – 50 در نظر گرفت. عرض سایبان برای سیستم انبار علوفه در وسط آخورها می تواند 2/7 تا 2/9 متر و ارتفاع آن 4/2 تا 3 متر باشد.

 

راهروی تقاطع :

راهروهای تقاطع در ابتدا و انتهای اصطبل و یا لااقل در انتهای آن ضروری است . این راهروها قابلیت چرخش و گردش در دور تا دور اصطبل را می دهد. در اصطبلی که بیش از 30 جایگاه باشد می توان در وسط آن یک راهروی تقاطع تعبیه نمود.

سیستم باز  :

این سیستم دارای مزیت های بسیاری می باشد از جمله اینکه :

1-  میزان کار کارگر کمتر است ، 2- هزینه ایجاد تاسیسات پایین تر می باشد ، 3- راحتی بیشتری برای گاوها وجود دارد. 4- در این طریقه نگهداری نیاز به تهویه و کنترل درجه حرارت نمی باشد . 5- متناسب با بزرگی و کوچکی گله قابلیت تغییر اندازه را دارد . در این روش گاوها بسته نبوده و آزادانه می توانند بین بهاربند ، آسایشگاه زیر سایه بان و محل تغذیه در رفت و آمد باشند . در این روش بستر زیادی احتیاج می باشد یعنی نیاز روزانه به کاه  به مقدار 5/2 تا 5 کیلوگرم برای هر گاو جهت بستر .

 

 انبار خوراک :

به طور میانگین هر گاو حدود 2 تا 5/3 تن علوفه در سال مصرف می کند.یک تن علوفه بسته شده نیاز به 100 تا 200 فوت مکعب فضا نیاز دارد. بسته های کاه مقدار جزئی بیشتر فضا نیاز دارند، از طرفی حدود 5/0 تا 1 تن کاه نیز جهت بستر ممکن است استفاده شود. هر تن خاک اره نیز 144 فوت مکعب فضا نیاز دارد.که سالیانه حدود 5/1 تن از این فرآورده برای کود و بستر حیوان مورد نیاز می باشد. تراشه چوب نیز می توان استفاده نمود، این تراشه هر تن بسته بندی شده آن حدود 160 فوت مکعب فضا نیاز دارد که حدود 5/0 تا 75/0 تن برای هر گاو سالیانه مورد نیاز می باشد.

هر گاو 4 تا 8 تن سیلو سالیانه نیاز دارد و یک فوت مکعب سیلو حدود 40 پوند وزن دارد. حدود 100 فوت مکعب فضا بازای هر گاو جهت کنسانتره مورد نیز می باشد. انبار علوفه و غذا باید کنار اصطبل باشد و به سیلو و اصطبل متصل و مرتبط باشد .سعی می شود برای انبار غذا سطح کف را مقداری بالاتر از سطح معمول بگیرند تا رطوبت نفوذ ننماید و یا در محفظه هایی که مستقیما با کامیون حمل دان و یا تراکتور حمل خوراک و غیره ... ارتباط دارد.

میزان عایق بندی :

در شرایط متفاوت آب و هوایی عایق بندی متفاوتی مورد نیاز است. در ساختمان های گاوداری در آب و هوای سرد برای دیوارها 10- R و برای سقف 18- R توصیه می شود. در آب و هوای معتدل برای دیوارها 6- R و برای سقف 10- R توصیه می گردد.

محوطه بهاربند : ( Paved Area - Bedded Area – Lounging Area) :

در صورت بتونی بودن کف آن برای هر گاو 5/3 تا 5/9 متر مربع برای هر تلیسه 5/3 تا 5/7 متر مربع در نظر می گیرند و در صورتی که کف بتن نباشد بسته به نوع بستر مساحت در نظر گرفته شده افزایش می یابد . در این سیستم بستر شامل کاه بیشتر از سیستم های دیگر نیاز می باشد به طوری که در سیستم بسته مقدار کاه مورد استفاده خیلی کم می باشد و باید برای گاوها بستر کاه در نظر گرفته شود تا روی آن استراحت کنند .

محوطه استراحت یا اصطبل یا جایگاه مسقف : Stalls or resting Area:

حتی المقدور پشت به باد ساخته شود. در این محوطه گاو به استراحت و نشخوار کردن می پردازد، و علاوه بر سایبان موادی از قبیل کاه خورد شده ، خاک اره با پوشال جهت بستر لازم است ( که برای نرم بودن محل استراحت و زیر پای حیوان و جلوگیری از تماس مستقیم پستان با کف بخصوص در فصل زمستان استفاده می شود. ) در این سیستم سعی می شود در زمستان کود را دیرتر جمع می نماید. چون با اضافه شدن کود و تجزیه و تخمیر آنها ، گرمای حاصله باعث گرم نگه داشتن گاو در حال استراحت شده که در مناطق سرد و فصل زمستان ضروری است ، روزانه 5/5 – 5 کیلوگرم کاه برای بستر این محوطه لازم می باشد. برای هر گاو حدود5/5 متر مربع مساحت محل استراحت در نظر گرفته می شود .

سایبان با عرض 5/7 تا 10 متر و ارتفاع 4 متر در جلو و 8/3 متر در عقب توصیه می شود ، ( عرض آن حدود 6- 8 متر در نظر گرفته شود که برای آب و هوای سرد 12- 10 متر در نظر می گیرد .) .

آبشخور :

تامین آب در این جایگاه ها می تواند با آبشخور های همگانی با ظرفیت 65 تا 110 لیتر نزدیک به آخورها و محل تغذیه گاوها قرار داده می شود . باید سعی شود آبشخورها در داخل یا نزدیک به محل استراحت گاوها نباشد تا رطوبت و آب ایجاد اشکال و آلودگی ننماید . برای آبشخورهای عمومی حدود 1 فوت مربع برای هر گاو 25 گاو در نظر می گیرند و می توان از آبشخورهایی که به شکل الکتریکی گرم می شوند را برای جلوگیری از نوشیدن آب یخ زده در زمستان توسط گاوها ، استفاده نمود .

جمع آوری کود :

یک گاو شیری بین 7 تا 8 درصد وزن بدن را به صورت فضولات در روز دفع می کند که به این ترتیب یک گاو 454 کیلوگرمی ( 1000 پوندی ) روزانه 40 سانتی متر مکعب دفع فضولات می کند . فضولات باید از جایگاه ها و بهاربند ها به بیرون انتقال داده شود . سیستمهای به این منظور وجود دارد ، یکی اینکه هر روز کود به بیرون منتقل و از گاوداری خارج شود. روش دیگر انبار کردن کود جامد است که می گذارند کود مقداری خشک شود و پس از آن برای مدت زیادی می توان آن را انبار کرد روش بعدی حمل کود مایع است که 85 تا87 درصد آن آب است لذا قابل پمپ کردن می شود و از مزرعه خارج می گردد.

برای نگهداری 180- 150 روز کود برای فارمهای موجود در مناطق مرطوب توصیه می شود تقریبا 61 سانتی متر مکعب فضای انبار کود و برای هر گاو در روز در نظر گرفته شود. انبار و مخزن خارجی طوری باید ساخته شود که حداقل 3000 متر با منبع آب فاصله داشته باشد . کود را به صورت های زیر می توان ذخیره نمود : مخزن زیر جایگاه ، مخزن زیر زمینی در خارج جایگاه ، مخزن روی زمین (سیلو ) و مخزن آبگیر خاکی .

 

سالن و محل شیردوشی:

استفاده از سالن شیردوشی موجب می شود:

1-    راندمان استفاده از کارگر را افزایش می دهد.

2-    وقت و کار کمتری برای دوشش گاو نیاز است.

3-  هزینه سالن شیردوشی بالا است ولی باید توجه داشت که هزینه سالانه یک سالن شیردوشی یک گله 50 راسی بالا است اما برای گله های 100 راسی هزینه ها مناسبتر می شود و هزینه سالانه برای هر راس گاو با افزایش اندازه گله شروع به کاهش می کند.

استفاده از سالن شیردوش موجب می شود کار فیزیکی برای دوشیدن گاو بسیار کم شود. بنابر این می توان تعداد بیشتری گاو دوشید و مدیریت توانایی افزایش تعداد گاو در گله را خواهد داشت. از طرفی شیر تمیز و بهداشتی تری می توان تولید نمود.

 

انتخاب سالن شیردوشی:

انتخاب اندازه و نوع سالن شیردوشی به عوامل زیر بستگی دارد:

1-    تعداد گاوهایی که باید در روز دوشیده شوند.

2-    تعداد کارگر مورد نیاز

3-    حداکثر زمان لازم برای دوشش

4-    هزینه و امکانات سرمایه

سالن شیردوشی باید طوری طراحی شود که قابل تغییر باشد. یعنی سیستمها و مدلهای جدید در آن قابل پیاده کردن باشد. همچنین برای افزایش ظرفیت نیز قابلیت کافی داشته باشد.

تعیین تعداد کارگر و افراد در سالن شیردوشی بستگی به اندازه سالن و درجه اتوماتیک بودن آن دارد. سالن را طوری می توان طراحی نمود که تنها یک کارگر همه کار آن را انجام دهد ولی بهتر است لااقل دو نفر در سالن کار کنند. زیرا ممکن است در صورت پیش آمدن مشکلی مثل آسیب دیدن شیردوش یا گاو امکان کمک کردن به شیردوش وجود داشته باشد. ولی در هر حال برای سالن هایی که 2 نفر یا بیشتر کار می کنند بهتر است مسئولیت کامل شیردوشی فقط با یک نفر باشد.

مدت زمانهای مورد نیاز شامل یک ساعت برای آماده سازی و تمیز کردن سالن – 15 دقیقه برای تعویض کردن 100 راس گاو است – مدت زمان روتین برای خوراک دادن آماده کردن پستان و وصل و جدا کردن ماشین ضد عفونی و پس دوشی از سرپستانک ها  رکوردگیری و غیره  1-25/1 دقیقه به ازائ هر گاو است و در بیشتر گله ها زمان دوشش بین 5-6 دقیقه برای هر گاو باید باشد. که در گله های پرتولید می تواند زیادتر باشد.

بدون توجه به نوع سیستم دوشش باید حد اقل نیازهای زیر برآورده شود:

1-    اجازه  دوشش کامل بدون اینکه به سرپستانکها صدمه ای وارد شود.

2-    تهیه وسایل برای تولید شیر بهداشتی

3-    کار راحت و با صرف وقت و هزینه پایین برای کارگران

4-    وسایلی که به راحتی و به سرعت تمیز شوند.

سالن های شیردوشی از نظر موارد زیر با یکدیگر تفاوت دارند:

1-    از نظر تعداد جایگاهها به ازای هر واحد شیردوش

2-    تعداد واحدهای شیردوش

3-    ترتیب قرار گرفتن گاوها در سالن

4-    روشی که گاوها وارد و یا خارج از سالن می شوند

انواع زیادی از سالنها وجود دارند ولی آنهایی که بیشتر استفاده شده و مرسوم می باشند از قرا زیر هستند:

1-    سالن با درب ورودی کناری یا تاندومی

2-    سالن هرینگ بون (Herring Bone  ) یا استخوان جناغ ماهی

3-    سالن پلی گون

4-    سالن تری گون

5-    ابرست Abreast

6-    چوت Chute

7-    نوع گردان یا دایره ای Circular

 

 

 توضیحات بیشتر در مجموعه آموزشی پرورش صنعتی گاو شیری...

 

مجموعه آموزشی راهنمای جامع پرورش گاو شیری /بصورت کاملا مولتی مدیا/کاملا کاربردی و براساس جدیدترین متدهای پرورش
شرکت پارس رابین پس از بررسی و ارزیابی ده ها مطالعه توجیهی و تحقیقاتی پیرامون احداث مزرعه پرورش گاو شیری در سطح کشور، اینک پس از ماهها مجموعه ای بی نظیر را درمورد گاوداری شیری و با نام راهنمای جامع پرورش گاو شیری با سرفصل های ذیل آماده و تقدیم می نماید:

 

 

 

تصاویری از محیط برنامه راهنمای پرورش گاو شیری


طراحى سالن هاى فرى استال و ويژگى ها و مزاياى سالن هاى فرى استال آشنایی با سازه سالنها

کاتالوگ ماشین الات مدرن گاوداری
نحوه جره نویسی، انواع خوراک و جیره ها و قیمتهای بروز آنها
طرح توجیهی احداث گاوداری شیری 200 راسی با قیمتهای بروز
استفاده از فن آوري ها و مصالح نوين در ساخت مجتمع هاي دامپروري
روش هاى صحيح دوشش با ماشين هاى شيردوشى
جمع آوری و دفع فاضلاب و آبهای سطحی و آشنایی با سپراتور
آشنایی با سیستم های بیوگاز در گاوداریها
راهكارهای لازم براى تشخيص يك فيدر ميكسر مناسب
نژادهاى اصلى گاو شيرى در جهان
بررسي دستگاه هاي شيردوشي براي گاوهاي پرتوليد
طراحی سالنهای شیردوشی به همراه انواع سیستمهای شیردوشی مدرن
آموزش سم چینی
آشنایی با نرم افزارهای جیره نویسی دام
آشنایی با جیره های مصرفی
فیلم آموزشی بهبود کیفیت شیر
فیلم آموزشی اصول بهداشت کارگران گاوداری
فیلم آموزشی بهسازی جایگاههای دام
فیلم آموزشی ساخت سیلو ذرت و نحوه عمل آوری
فیلم آموزشی بهداشت زایمان گاو
آشنایی به نحوه نحوه حذف شاخ و سم چینی
فیلم آموزشی آشنایی با روشهای صحیح شیردوشی گاو شیری
فیلم آموزشی بهداشت و ضدعفونی گاوداری
فیلم آموزشی ورم پستان
فیلم آموزشی انواع تغذیه و خوراک دام
و....

این مجموعه بر روی 1  دی وی دی  تقدیم می گردد.

---------------------------------------------------------------------------------------------

متاسفانه شاهد اين هستيم كه ساعتي پس از انتشار مطالب ترجمه شده و گردآوری شده توسط گروه ایطرح و شرکت پارس رابین، در وب سايتها و وبلاگهاي دیگر عینا منتشر شده است. كپي برداري از محصولات و مطالب ترجمه شده ایطرح به صورت متن کامل یا بخشی از آن ممنوع میباشد و گروه ایطرح تمامی حقوق مادی و معنوی اثر را محفوظ دانسته و از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری خواهد نمود.

خدمات مشاوره رایگان شامل تنها افرادی خواهد بود که مجموعه های حاضر را از طریق شرکت و سایتهای اینترنتی ایطرح، ماکسین و آی کسب تهیه کرده باشند بدیهی است شماره سفارش این مجموعه ها معیار مشاوره رایگان و ارسال اطلاعات بروزشده طرح های اقتصادی در هر 3 ماه یکبار از طریق ایمیل خواهد بود.
لذا لازم است شماره سفارش بهمراه آدرس ایمیل در این صفحه ثبت شود.

 

ثبت شماره سفارش جهت دریافت اطلاعات بروز طرحها و قیمتها

خرید پستی (تحویل 5 تا 7 روز کاری پس از ثبت سفارش)

 قیمت: 8000 تومان بدون احتساب هزینه پستی  / 1 عدد دی وی دی

خرید پستی مجموعه ی راهنمای پرورش گاو شیری - تحویل در محل

 

راهنمای خرید پستی
کلیه سفارشات بر حسب اولویت ثبت در سایت ارسال خواهند شد. به منظور دریافت سریع تر سفارش خود نشانی پستی خود را دقیق و همراه با کدپستی ده رقمی در فرم سفارش ثبت کنید، همچنین با افرادی که در محل هستند هماهنگی کنید تا در صورت عدم حضور شما، آنها بسته را از مامور پست تحویل گرفته و وجه آن را پرداخت نمایند. از ارسال سفارش به مراکز دانشگاهی، خوابگاه های دانشجویی و پادگان های نظامی معذور هستیم، ترجیحاً نشانی منزل، شرکت و یا مغازه در فرم سفارش ثبت شود.
 

مشاهده فروشگاه ایطرح
جهت سفارش تهیه طرح توجیهی گاوداری شیری اینجا را کلیک نمائید.

 


تهیه و تنظیم :

 شبکه تخصصی خدمات مشاوره الکترونیک ایطرح / درج مطالب تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
سفارش طرح | تماس با ایطرح | اخبار و تازه‌ها
Etarh همه حقوق براي ایطرح و شرکت پارس رابین خاوران محفوظ است ©