صفحه اول | سفارش طرح | فروشگاه | پروژه ها | ایده ها | ماشین آلات | درباره ما | تماس با ما

 

 

 

 

صفحه اصلی راهنمای سرمایه گذاران، مستندات و فرمها فرمت تهيه طرح تجاري

 

   
با مثبت دادن ایده های جدید سرمایه گذاری را در ایمیل خود داشته باشید.

 

امتیاز کسب کرده تاکنون :


چك ليست مدارك و مستندات مورد لزوم جهت بررسي درخواست ايجاد طرح


1- اخذ درخواست كتبي متقاضي يا ثبت درخواست در سامانه جامع معاملات و تسهيلات حاوي مبلغ تسهيلات درخواستي و مورد مصرف آن.
2- تصوير برابر اصل شده اساسنامه ، شركتنامه ، اظهارنامه ثبت ، روزنامه رسمي آگهي تأسيس و روزنامه‌هاي رسمي تغييرات در اركان شركت ‌(نام ، نوع ، سرمايه ثبتي ، اعضاء هيأت مديره ، محل دفتر مركزي ، سهامداران و .‌.‌.) به همراه تصوير برابر اصل شده شناسنامه ، كارت ملي و مستندات مربوط به فعاليت، تحصيلات و تخصص مديران و سهامداران عمده طرح.
3-تكميل پرسشنامه درخواست تسهيلات بانكي كه مندرجات آن توسط اداره امور كنترل و كليه صفحات آن ممهور به مهر شركت باشد.
4-گزارش توجيهي كامل اقتصادي ، فني و مالي تهيه شده توسط شركت مهندسين مشاور ذيصلاح.
5-اعلاميه تأسيس صادره از سوي مراجع ذيصلاح براي اجراي طرح مورد نظر.
6-مجوزهاي ‌قانوني درخصوص حفاظت ‌محيط‌زيست، آب، برق، گاز، ، تغييركاربري زمين، احداث ‌ساختمان و تائيديه‌ حفظ ‌حريم‌هاي قانوني.
7-تصوير برابر با اصل شده كليه صفحات اسناد مالكيت زمين محل اجراي طرح و يا قرارداد اجاره و واگذاري از سوي مراجع قانوني ذيربط.
8- مجوز وزارت بهداشت براي توليد محصولات بهداشتي ، غذايي و دارويي و مجوز ‌سازمان ‌انرژي ‌اتمي براي فعاليتهايي كه نوع فعاليت يا محصول توليدي آنها بطريقي با تشعشعات راديواكتيو ‌همراه‌ مي‌باشد.
9-اخذ گواهي تبصره 1 ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم.
10-تكميل صورتمجلس اعتباري كميته اعتبارات (در قالب فرم 810) متضمن نظر صريح اداره امور شعب / شعبه مستقل.
11-استعلام چك برگشتي و تعهدات متقاضي (شخص حقيقي) يا (حقوقي، مديران واعضاء هيئت مديره) و ساير افراد همگروه (ذينفع واحد).
12- پروفرما/ قرارداد تجاري ماشين آلات ، تجهيزات و تأسيسات خارجي طرح صادره از سوي سازنده اصلي و ممهور به مهر و امضاي مجاز آن بانضمام مشخصات فني و كاتالوگ مربوطه بهمراه حداقل 2 آفر مقايسه اي.
پروفرما/ قرارداد تجاري كامل مي‌بايستي حاوي اقلام و موارد اساسي ذيل باشد:
الف) نام ، علامت تجاري و آدرس كامل صادركننده پروفرما/قرارداد تجاري با درج شماره ، تاريخ صدور و سررسيد آن در سربرگ پروفرما/قرارداد تجاري.
ب) نام و آدرس خريدار بطور كامل در متن پروفرما/قرارداد تجاري ذكر شده باشد و به عبارت ديگر پروفرما/قرارداد تجاري بنام خريدار صادر شده باشد.
ج) در متن پروفرما/قرارداد تجاري با ستون‌بندي مناسب ، واحد كالا ، قيمت جزء ، قيمت كل و سال ساخت اقلام مختلف به وضوح ذكر گردد.
د) نوع بسته‌بندي ، ترتيبات حمل و بيمه ، كشور مبداء و شرايط تحويل كالا بر اساس مقررات متحدالشكل UCP600 و اينكوترمز 2010 در متن پروفرما/قرارداد تجاري قيد شده باشد.
هـ) درج اظهار فروشنده مبني بر صحت قيمت‌ها و مطابقت آنها با قيمت‌هاي جاري صادرات كالاهاي مربوطه در بازار جهاني و قبول مسئوليت‌هاي مترتبه در موارد خلاف آن.
و) درج اظهار فروشنده به نو و دست اول بودن ماشين‌آلات و تجهيزات موضوع پروفرما/قرارداد تجاري در متن آن.
ز) نوع ارز مي‌بايست به يورو و يا يكي ديگر از ارزهاي مورد قبول در صندوق توسعه ملي بوده و ميزان پيش‌پرداخت به فروشنده طبق مقررات جاري بانك مركزي ج.ا.ا باشد.
ح) گارانتي ماشين‌آلات خط توليد ، وضعيت نصب و را‌ه‌اندازي آنها و نحوه تضمين حسن انجام‌كار توسط سازنده در پروفرما/قرارداد تجاري قيد گردد.
13-‌ پيش فاكتور يا قرارداد معتبر خريد يا ساخت ماشين‌آلات و تجهيزات و تأسيسات داخلي‌ طرح.
14-‌ قرارداد منعقده در خصوص تأمين دانش فني مورد نياز طرح كه به تأئيد سازمانهاي ذيربط رسيده باشد.
15-‌ قراردادهاي خدمات فني ، ساختماني و مشاوره‌اي مورد لزوم جهت اجراي طرح.
16-‌ نقشه‌ عمومي منطقه استقرار طرح به مقياس يك دوهزارم كه ضمن مشخص نمودن موقعيت محل اجراي طرح به تأئيد مرجع ذيصلاح مربوطه رسيده باشد.
17-‌ نقشه عمومي (سايت پلان) طرح بهمراه نقشه‌هاي ساختماني مربوطه.
18-‌ جانمايي (lay out) ماشين‌آلات ، تجهيزات و تأسيسات طرح.
19ـ نمودار جريان مواد به نحوي كه فرآيند و مراحل توليد را از ابتدا تا محصول نهايي مشخص نمايد.
20ـ استعلام قيمت مندرج در پيش‌فاكتور يا پروفرما/قرارداد تجاري معتبر از توليد‌كنندگان يا فروشندگان مواد اوليه حاوي قيمت و مشخصات مواد اوليه مورد نياز طرح.
21ـ‌ پيش فاكتور يا پروفرما/قرارداد تجاري معتبر از توليد‌كنندگان يا فروشندگان درخصوص قيمت عمده فروشي محصولات طرح.
22- استعلام به عمل آمده از مراجع ذيربط (وزارتخانه، سازمان‌هاي تخصصي و يا انجمن‌ها و سنديكاهاي مربوطه) از آمار واحدهاي موجود با ذكر نام، محل استقرار،‌ظرفيت (اسمي و عملي) و نام محصول
23- استعلام به عمل آمده از مراجع ذيربط از آمار اعلاميه‌هاي تأسيس صادره با ذكر نام، محل استقرار، ظرفيت اسمي، نام محصولات و ميزان پيشرفت فيزيكي
24-‌ صورتهاي مالي‌كامل‌حسابرسي‌شده 3 سال گذشته شركت و شركتهاي همگروه همراه با كليه يادداشتهاي پيوست به انضمام گزارش حسابرس قانوني و گزارش‌هيأت مديره به مجمع عمومي صاحبان‌سهام و به همراه تأييديه جامعه حسابداران رسمي كشور.
25-‌ آخرين تراز آزمايشي شركت شامل تراز كل و خلاصه معين حسابهاي دارائيهاي ثابت ، پيش‌پرداخت‌ها ، سفارشات ، موجوديها ، تسهيلات مالي دريافتي ، موجودي بانك بهمراه برنامه و بودجه سال آينده شركت.
26-‌ مدارك و مستندات مربوط به وثايق و تضمينات پيشنهادي متناسب با تسهيلات درخواستي
به همراه اظهار نظر اداره امور.
27-‌ مدارك و مستندات مربوط به نحوه تأمين بموقع ‌سهم‌الشركه متقاضي (به صورت شفاف) از هزينه‌هاي باقيمانده تا تكميل طرح شامل پيش‌پرداخت ارزي و هزينه‌هاي ريالي با احتساب سرمايه‌درگردش، از محل منابع مالي آزاد سهامداران به همراه اظهار نظر اداره امور.
28-‌ اخذ هزينه كارشناسي بررسي طرح معادل 0.5 در هزار تسهيلات درخواستي (در زمان اخذ مدارك).


 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
سفارش طرح | تماس با ایطرح | اخبار و تازه‌ها
Etarh همه حقوق براي ایطرح و شرکت پارس رابین خاوران محفوظ است ©