صفحه اول | سفارش طرح | فروشگاه | پروژه ها | ایده ها | ماشین آلات | درباره ما | تماس با ما

 

 

 

 

صفحه اصلی ایده ها و خلاصه طرح هاایده ها و طرحهای صنایع ساختمان تولید ديوارهاى غيرباربر سبك پيش ساخته LSF

 

   
ديوارهاى غيرباربر سبك پيش ساخته LSF

عنوان طرح :

با مثبت دادن ایده های جدید سرمایه گذاری را در ایمیل خود داشته باشید.

 

امتیاز کسب کرده تاکنون :

28111183

کد آیسیک (ISIC)

 ديوارهاى غيرباربر سبك پيش ساخته LSF

صفحات ديوارى سبك كه از سيستم ساختمانى قاب هاى سبك سرد نورد شده منشعب مى شوند قابل كاربرد در اكثر سيستم هاى ساختمانى است. اين صفحات ديوارى بر اساس كاربرد از اجزايى به نام ) stud وادار (و) track تيرچه( شكل گرفته است و ساختار اصلى ديوارها از تركيب نيم رخ هاى فولادى گالوانيزه سرد نورد شده، برپا مى شود. مقطع مورد استفاده در اين ديوارها C است كه معمولا با اتصالات مكانيكى به يكديگر متصل مى شوند. هر ديوار از تعدادى اجزاى عمودى C شكل (وادار) به
فواصل 40 تا 60 سانتى متر كه در بالا و پايين به اجزاى افقى ناودانى شكل C ياU شكل(تيرچه) متصل شده ا ند تشكيل مى شود در صورتى كه از مقاطع C شكل به عنوان تيرچه استفاده شود، لازم است برش كارى در محل نصب وادار انجام گيرد. اين سيستم، قابليت بالايى براى نصب عايق حرارتى
دارد. عايق حرارتى را به دو روش می توان بين وادارها نصب كرد. در روش اول، وادارها هم راستا اجرا مى شوند و عايق حرارتى، در فضاى بين آن ها قرار مى گيرد. در روش دوم، وادارها هم راستا اجرا نمى شوند و عايق حرارتى به صورت زيگزاگى بين آن ها حركت مى كند. در اين حالت، وادارها به صورت پل حرارتى عمل نخواهند كرد و عايق كارى در شرايط بهترى انجام مى شود. يكى ديگر از راه هاى عايق كارى ديوارها، نصب يك لايه حرارتى صلب در طرف خارجى قاب فلزى است.

عايق صوتى، از افزودن تخته گچى يا سيمانى در دو طرف عايق حرارتى) پشم شيشه( تامين مى شود. از ديگر روش هاى ايجاد عايق صوتى در يك طبقه، استفاده از ديوارهاى جداكننده با دو قاب مجزا از يكديگر و نيز استفاده از وادارهاى آكوستيكى است. ورق هاى نسبتا نازك فولاد گالوانيزه در برابر آتش
داراى مقاومت كمى هستند و از اين نظر بايد محافظت شوند. در غير اين صورت، ساختارها از نوع LSF در برابر آتش به سرعت دچار تغيير شكل مى شود و فرو مى ريزد.
محافظت اين ساختارها در برابر آتش به وسيله تخته هاى گچى كه بر روى چارچوب فولادى نصب مى شوند، قابل تامين است. به طور كلى، با توجه به كاهش قابل ملاحظه وزن و اتلاف اندك مصالح نسبت به شيوه هاى متداول و قابليت انطباق اين سيستم با مقررات ملى ساختمان، كاربرد اين نوع ديواره هاى سبك غيرباربر داخلى براى انبوه سازى مناسب است.
اين پانل ها در زمينه هاى انرژى، حريق، آكوستيك و سازه در مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، مورد ارزيابى قرار گرفته است و كاربرد آن، در حيطه الزامات ارائه شده، مجاز است.

الزامات طراحى و اجرا براى سيستم ديوارهاى غيرباربر سبك پيش ساخته (LSF)
-1 در نظر گرفتن تمهيدات لازم براى مشاركت نكردن اين پانل ها در سختى جانبى سازه الزامى است.
-2 طراحى پانل هاى خارجى و اتصالات مربوط در مقابل بار باد مطابق مقررات ملى ايران مبحث ششم انجام گيرد.
-3 حداكثر ارتفاع خالص مجاز پانل ها 3/2 متر است
-4 حداكثر وزن پانل هاى خارجى به 100 گيلوگرم بر مترمربع و پانل هاى داخلى به 50 كيلوگرم بر مترمربع محدود مى شود.
-5 رعايت مشخصات فولاد سرد نورد شده بر اساس استاندارد ASTM الزامى است.
-6 ضوابط مربوط به اجزاء اتصال شامل پيچ خودكار، پيچ و مهره میباید مطابق آئين نامه AISI استاندارد AISC تأمين شود.
-7 در صورت استفاده از اتصالات جوشى، رعايت ضوابط و مقررات مربوط به جوشكارى اعضاء سرد نورد شده مطابق استاندارد AISI و آئين نا مه هاى AWS و AISC الزامى است.
-8 لازم است تمهيدات لازم متناسب با شرايط مختلف اقليمى و محيط هاى خورنده ايران صورت پذيرد.
-9 الزامات مربوط به انرژى بايد مطابق مبحث نوزدهم مقررات ملى ساختمان رعايت شود.
-10 در صورتى كه عايق حرارتى به صورت پركننده اجرا شود، بايد نوع و ضخامت عايق، مقاومت حرارتى مورد نياز را تأمين كند.
-11 به منظور كاهش اثر پل حرارتى، لازم است حد فاصل وادارها (stud) و لايه خارجى جداره با نوعى عايق حرارتى متراكم پر شود.
-12 لازم است ملاحظات كامل هوابندى در جداره هاى داخلى و خارجى، بازشوها و هم چنين محل نصب اجزاى اتصالى نظير پيچ و مهره، با توجه به اقليم مورد نظر و نيز خطر ميعان به عمل آيد.
-13 رعايت مبحث سوم مقررات ملى ساختمان درخصوص حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق و
هم چنين الزامات نشريه شماره 444 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حريق با در نظر گرفتن ابعاد ساختمان، كاربرى و وظيفه عملكردى اجزاى ساختمانى الزامى است.
-14 صدابندى هوابرد جداكننده هاى بين واحد هاى مستقل و پوسته خارجى ساختمان و صدابندى سقف بين طبقات بايد مطابق مبحث هجدهم مقررات ملى ساختمان تامين شود.
-15 كليه مصالح و اجزاء در اين سيستم از حيث دوام، خوردگى، زيست محيطى، بهداشتى و غيره باید بر مبناى مقررات ملى ساختمان ايران و يا آئين نامه هاى ملى يا معتبر بين ا لمللى شناخته شده و مورد تأييد به كار گرفته شود، در غير اين صورت اخذ تأييديه فنى در اين خصوص از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن الزامى است.
-16 اخذ گواهى نامه فنى براى محصول توليدى، پس از راه اندازى خط توليد كارخانه، از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن الزامى است.

 
شرح مختصر طرح :
   
 

  7000 تن

طرفيت سالانه طرح :

 

1500 میلیون تومان

میزان سرمایه ثابت :

 

20 نفر

تعداد اشتغال مستقیم :
38 % نرخ بازده داخلي (IRR) :
 

2.7 سال

دوره برگشت سرمايه (PP) :

600 میلیون تومان سرمایه در گردش طرح :
10 سال عمر مفید طرح:
 ------- حداقل نرخ سود مورد انتظار :
   ----  میلیون تومان فروش سالیانه طرح :
   5000 مترمربع مساحت زمین (مترمربع) :
     

دانلود فابل های مرتبط :

 

 

 

 

 

   
 
 
 
سفارش طرح | تماس با ایطرح | اخبار و تازه‌ها
Etarh همه حقوق براي ایطرح و شرکت پارس رابین خاوران محفوظ است ©