صفحه اول | سفارش طرح | فروشگاه | پروژه ها | ایده ها | ماشین آلات | درباره ما | تماس با ما

 

 

 

 

صفحه اصلی ایده ها و خلاصه طرح هاایده ها و طرحهای صنایع شیمیایی  طرح تولید اوره فرمالدهید

 

   

 توليد اوره فرمالدهید

عنوان طرح :

24131228

کد آیسیک (ISIC)

با مثبت دادن ایده های جدید سرمایه گذاری را در ایمیل خود داشته باشید.

 

امتیاز کسب کرده تاکنون :

میزان کمبود بازار جهت احداث یک واحد اوره فرمالدهید بسیار کمتر از می نیمم ظرفیت اقتصادي طرح است.بنابراین طرح از نظر بازار داراي پتانسیل مناسبی نیست و تنها در صورت تمایل سرمایه گذار این طرح پیشنهاد میشود ضمن اینکه در جهت کسب بازارهاي صادرات تلاش زیادي نیاز دارد .
اوره فرمالدهید یکی از مهمترین محصولات پتروشیمی حاصل از اوره است که کاربردهاي بسیاري در صنایع دارد.
این ماده از پر مصرفترین رزینهاي گروه آمینه میباشد. رزینهاي آمینه پلیمرهاي ترموستی هستند که از واکنش فرمالدهید و ترکیبات گروه 2 –NH تولید میگردند.
اوره فرمالدهید محصول افزایشی اوره و فرمالدهید است. ساختار عمومی این ماده نسبتاً پیچیده است. زنجیرهاي اوره فرمالدهید در زمان پخت بدلیل ایجاد پیوندهاي جانبی به شکل غیر محلول در میآید و شبکههاي سه بعدي ایجاد میکند که بر حسب طول شاخه پلیمر و میزان حلالیت در آب طبقهبندي میشود.تنوع رزین هاي اوره فرمالدهید بسیار گسترده است. این رزین بر اساس نوع کاربرد از ویژگی هاي متفاوتی برخوردار است. به عبارت دیگر براي تولید هر نوع یا گرید رزین اوره فرمالدهید شرایط و محیط فرایند باید متناسب با آن انتخاب گردد. به طور کلی ترکیبات اوره فرمالدهید به دو صورت مایع و پودري تولید می شود.

محصول مورد بررسی در این طرح یکی از انواع ترکیبات اوره فرمالدهید است که به صورت مایع بوده و حاوي 85 درصد وزنی ذرات جامد دیسپرس شده در آب است. این ماده معمولا تحت عنوان اوره فرمالدهید غلیظ شده Formaldehyde Concentrated Urea نامیده میشود.
فرم اوره یا اوره فرمالدهید یک محلول شفاف و بی رنگ بوده که حاصل از انحلال گاز فرمالدئید در محلول آب اوره 65 درصد فرمالین و 20 درصد اوره ) ودر شرایط خاص از نظر محیط واکنش تولید میگردد. در این حالت واکنش( پلیمریزاسیون بین اوره و فرمالدهید اتفاق نمیافتد و صرفاً یک واکنش شیمیایی ابتدایی بین این دو ماده رخ میدهد تا فرمالدهید به صورت پایدار قابل نگهداري باشد. ویسکوزیته این محصول از ویسکوزیته فرمالین بالاتر و اسیدیته آن ازاسیدیته فرمالین کمتر میباشد. فرم اوره به دلیل پایدار بودن با وجود درصد بالاي فرمالدهید و درصد جامدات بالا در صورت زمان انبارش طولانی به سهولت قابل نگهداري میباشد و درصد کم آب در این ترکیب باعث کاهش هزینه حمل ونقل میگردد.فرم اوره بصورت بشکه هاي 220 لیتري و تانکرهاي 2000 لیتري حمل و نقل میشود.
فرم اوره 85% در محیط بالاي صفر درجه و پایین 45 درجه سانتیگراد و نیز PH بالاي 6.5 به همراه تهویه مناسب نگهداري میشود و باید دور از مواد اسیدي و اکسیدزا قرار داده شود.فرم اوره جایگزین بسیار مناسبی براي فرمالین است.این ماده در دماي محیط پایدار است و نیاز به گرمایش ندارد ( تا 6 ماه ).فرم اوره را در مخازن گالوانیزه میتوان ذخیره کرد .این ماده نیاز به پایدار کننده ندارد و تا ماهها خواص خود را حفظ میکند. استفاده از این ماده ، زمان تولید رزین را تا چند ساعت کاهش میدهد. در صورت استفاده ازاین ماده براي تولید رزین، نیاز به آبگیري نخواهد بود.کیفیت رزین تولیدي را بهبود میبخشد این ماده با محیط زیست سازگار میباشد.

شرح مختصر طرح :
   
 

  12000 تن

طرفيت سالانه طرح :

 

50 میلیارد تومان

میزان سرمایه ثابت :

  70 نفر تعداد اشتغال مستقیم :
28 % نرخ بازده داخلي (IRR) :
 

3.8 سال

دوره برگشت سرمايه (PP) :

5 میلیارد تومان سرمایه در گردش طرح :
20 سال عمر مفید طرح:
 ------- حداقل نرخ سود مورد انتظار :
   ----  میلیون تومان فروش سالیانه طرح :
   20000 مترمربع مساحت زمین (مترمربع) :
     

دانلود فابل های مرتبط :

 

 

 

 

   
 
 
 
سفارش طرح | تماس با ایطرح | اخبار و تازه‌ها
Etarh همه حقوق براي ایطرح و شرکت پارس رابین خاوران محفوظ است ©