صفحه اول | سفارش طرح | فروشگاه | پروژه ها | ایده ها | ماشین آلات | درباره ما | تماس با ما

 

 

   

 

صفحه اصلی ماشین آلات آشنائی با ماشین آلات صنایع شیمیایی

 

 

در بخش ماشین آلات صنایع شیمیایی هر روز حداقل یک خط تولید کامل و فرآیند تولید آن بررسی و معرفی میشود. این بخش برای افرادی که قصد راه اندازی یک کسب و کار را دارند تهیه میشود و اطلاعات اولیه موردنیاز به همراه شرح مختصری راجع به مشخصات تجهیزات ارائه میشود.

 
   
 

پسالانه بر اساس آخرین آمار رسمی حدود 118 میلیون تن محصولات متنوع زراعی و باغی در کشور می شود که از این میزان حدود 18 درصد آن در مراحل مختلف پس از تولید به ضایعات تبدیل می شود. به صرفه نبودن قیمت محصول و اشباع بازار، نامناسب بودن شرایط انبار داری، اسراف در مصرف و نبود صنایع تبدیلی ...           ادامه مطلب

 

 

 

 

كنولوژي و روش توليد رنگ دريائي در ساير كشورهاي جهان را نيز مي توان به همان صورتي بيان كرد كه در مورد كشورمان بيان گرديد . ليكن در مورد جزئيات فرايند توليد بايد گفت برخي شركت هاي خارجي با اعمال و اجراي فعاليت هايي، راندمان توليد و كيفيت محصو لات توليدي خود را ارتقاء ....         ادامه مطلب

 

 

 
 

باسيد توليدي در فرايند تر مستقيماً از سنگ معدن تهيه مي گردد و معمولاً در حجم زياد و با هزينه زياد و درجه خلوص نه چندان بالا توليد مي شود. اين نوع اسيد عمدتاً براي توليد كودهاي شيميايي فسفاته به كار مي رود. در صورتيكه اين اسيد خالص شود، از آن مي توان براي توليد تركيبات شيميايي تجاري ....        ادامه مطلب

     
 

در حال حاضر در ایران و سایر کشور ها از دو روش جهت تولید ذغال استفاده می شود.
1- روش سنتی 2-روش مکانیزه. در روش سنتی که نمی تواند منجر به ساخت بریکت شود ، چوب را داخل کوره در بسته قرار می دهند و سپس اتش می زنند و پس از تبدیل شدن به ذغال ، ذغا ل ها را جمع اوري می کنند .
...        ادامه مطلب

     
 

ابتدا مواد اولیه تا حدود 75 درجه سانتیگراد گرم میشوند. سپس حلال METHYL ETHEL KETON به همراه TOLUENE با نسبت معینی با خوراك مخلوط می گردد. سپسبه تدریج از 75 درجه سانتیگراد تا 10- سرد میگردد. فرآیند سرمایش طبق منحنی خاصی باید انجام گیرد تا کریستالهاي واکس به تدریج تشکیل گردند واز حبس شدن  ....        ادامه مطلب

     
 

تایلوزین جزء گروه آنتی بیوتیکهاي ماکرولید است این نوع آنتی بیوتیک ها لیبوفیلیک یا چربی دوست میباشند و اغلب به دسته بازي تعلق دارند عنصر ساختاریی کلیدي در انها حلقه کتونی ماکروسیکل 10 تا 60 عضوي است که از طریق یک ترکیب پیچید ه یا کمپلکی چند آنزیمی  ....        ادامه مطلب

     
 

ممکن است تعجب آور باشد که تحت شرایط عادی ، روغن را نمی توان به راحتی از بين برد و تنها قابليت آلوده پذيري را دارد و به راحتی توسط حلال های دیگر آلوده مي شود. این ویژگی باعث می شود قابليت بالقوه براي جذب آلودگي داشته باشد و نبايد اجازه داد كه وارد محيط زيست شود. تنها راه و بهترين گزينه بازيافت  ....        ادامه مطلب

     
 

اﻟﮑﻞ دارای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع در ﺻﻨﻌﺖ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻟﮑﻞ ﻃﺒﯽ دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف در ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ اﻟﮑﻞ ﺑﺎ ﺧﻠﻮﺻﯿﺖ ۹۶ ﯾـﺎ ۷۰ درﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎزار ﻗﺮار ﻣﯽ¬ﮔﯿﺮد.اﻟﮑﻞ دارای ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﺑـﺰارآﻻت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ اﻟﮑﻞ   ....        ادامه مطلب

     
 

فرآیند تولید فیبرهای کربنی شامل دو بخش شیمیایی و مکانیکی می باشد.پیش ماده به صورت رشته های بلند یا فیبری کشیده می شوند سپس با دمای خیلی بالا حرارت داده می شوند بدون اینکه با اکسیژن در تماس باشد.فیبر بدون اکسیژن نمیسوزد ولی با حرارت دهی تا دمای خیلی بالا اتم های کربن در ....        ادامه مطلب

     
     
   
                 

 

 
 

 ارزیابی طرح توجیهی کشاورزیارزیابی طرح های توجیهی دام و طیورارزیابی طرح های توجیهی صنعتی     

       
       
       
 

سفارش طرح | تماس با ایطرح | اخبار و تازه‌ها

Etarh همه حقوق براي ایطرح و شرکت پارس رابین خاوران محفوظ است ©