[email protected]   056-32444300  

احداث و بهره برداری واحد نیروگاه برق CHP – کارفرما: امیر هوشنگ بیرشک