صفحه اول | سفارش طرح | فروشگاه | پروژه ها | ایده ها | ماشین آلات | درباره ما | تماس با ما

 

 

 

 

صفحه اصلی ایده ها و خلاصه طرح هاایده ها و طرحهای صنایع شیمیایی  طرح تولید سولفات آمونیوم

 

   

تولید سولفات آمونیوم

عنوان طرح :

 

کد آیسیک (ISIC)

با مثبت دادن ایده های جدید سرمایه گذاری را در ایمیل خود داشته باشید.

 

امتیاز کسب کرده تاکنون :

کودهاي شیمیایی موادي هستند که به صورت شیمیایی تولید شده که داراي مواد مغذي مورد نیاز گیاه میباشند. تولید این نوع کودها، در کشاورزي و ازدیاد تولید محصولات زراعی انقلابی را به وجود آورد. طی مرور زمان تولید این کودها رو به فزونی گذاشته و از آنجا که علاوه بر این که این کودها باعث ازدیاد محصول میگردد باید این را هم در نظر داشت که، این کودها صدمات زیادي را به خاك، موجودات زنده و اکوسیستم وارد مینمایند.
امروزه در دنیا تلاش بر آن است که براي تولید محصولی بهتر، سالمتر و همچنین آسیب رساندن کمتر به محیط زیست این نوع کودها را به صورت بهینه مصرف نمایند. در مصرف این نوع کودها باید دقت زیادي شود چون بعضا به دلیل قدرت دوزهاي بالاي مواد موثره
اثرات منفی بر روي گیاه میگذارند. کودها از لحاظ کیفی باید در سطح قابل قبولی باشد و براي آنکه معلوم گردد کود مورد استفاده از کیفیت لازم برخوردار است و همچنین مقدار مورد نیاز و فهمیدن دیگر خصوصیات باید آزمایشهایی را روي آن انجام داد. سولفات آمونیوم یکی از بهترین انواع کودهاي شیمیائی است که براي خاکهاي قلیائی مانند خاکهاي کشاورزي ایران بسیار مناسب می باشد.
سولفات آمونیوم جامد کریستال بلوري شکل است که از واکنش مستقیم بین آمونیاك و اسید سولفوریک تولید می شود. همین طور مقدار بسیار قابل توجهی از سولفات آمونیوم از سنتز مونومر آلی(کاپرولاکتام( در هنگام جداسازي گوگرد از گاز خروجی از دودکش کوره ي کک در فرایند متالوژي و در فرایند تبدیل زغال به گاز و یا در پلنتهاي تولید الکتریسیته ایجاد می شود. سولفات آمونیوم به عنوان محصولات فرعی نیز تولید می شود که میزان تولید آن در بازار جهانی بیشتر متاثر از فعالیتهاي صنعتی است تا تقاضا.
 

شرح مختصر طرح :
   
 

  20000 تن

طرفيت سالانه طرح :

 

9 میلیارد تومان

میزان سرمایه ثابت :

  70 نفر تعداد اشتغال مستقیم :
29 % نرخ بازده داخلي (IRR) :
 

3.8 سال

دوره برگشت سرمايه (PP) :

5 میلیارد تومان سرمایه در گردش طرح :
20 سال عمر مفید طرح:
 ------- حداقل نرخ سود مورد انتظار :
   ----  میلیون تومان فروش سالیانه طرح :
   10000 مترمربع مساحت زمین (مترمربع) :
     

دانلود فابل های مرتبط :

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
سفارش طرح | تماس با ایطرح | اخبار و تازه‌ها
Etarh همه حقوق براي ایطرح و شرکت پارس رابین خاوران محفوظ است ©