عنوان پروژه: رستوران‌ تفریحی‌ دریایی‌ شناور
کارفرما: آقای مجتبی رضایی
مکان اجرای طرح: استان‌ بوشهر – بندر دیلم
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۲,۶۲۵,۵۳۰,۰۰۰ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱۳,۳۴۳,۸۰۰ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)