عنوان پروژه: احداث مجتمع پزشکان، تالار و رستوران
کارفرما: آقای برکت علی دهواری
مکان اجرای طرح: استان سیستان و بلوچستان – منطقه آزاد چابهار
مساحت زمین: ۳,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۲۶۷,۸۴۵,۶۰۰ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۵,۲۳۰,۳۰۸ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

امتیاز