عنوان پروژه: احداث مزرعه پرورش گوسفند داشتی
کارفرما: آقای محمد تقی رنجبر حیدرآبادی
مکان اجرای طرح: استان تهران – شهرستان اسلامشهر – روستای نظام آباد
مساحت زمین: ۲,۲۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۴۰,۷۵۳,۷۱۵ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۳,۰۲۴,۵۹۰ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)