عنوان پروژه: احداث و بهره برداری واحد فرآوری قهوه
کارفرما: آقای عطاالله رئیسی
مکان اجرای طرح: استان سیستم و بلوچستان – منطقه آزاد چابهار – پیکره صنعتی
مساحت زمین: ۱,۰۰۰مترمربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۳۲,۳۸۴,۷۸۱ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۹,۰۴۳,۴۲۴ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۳/۵ - (۲ امتیاز)