عنوان پروژه: پایانه صادراتی مواد معدنی
کارفرما: هلدینگ آمارانت
مکان اجرای طرح: استان سیستان و بلوچستان – منطقه آزاد چابهار
مساحت زمین: ۲۰۰ هکتار
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۱۰,۰۴۳,۷۰۴,۱۰۰هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱۰,۷۶۴,۶۸۷,۱۶۶ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۲ امتیاز)