عنوان پروژه: احداث کارخانه تولید سوپرجاذب
کارفرما: هلدینگ آمارانت
مکان اجرای طرح: منطقه مجاز صنعتی
مساحت زمین: ۲۰,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۶,۰۶۸,۳۷۴,۰۱۵ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱,۰۹۵,۹۶۲,۳۹۳ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)