عنوان پروژه: احداث گلخانه هیدروپونیک صیفیجات
کارفرما: شرکت آریا ارمغان صدرا
مکان اجرای طرح: استان قزوین – شهرستان تاکستان – شهرک گلخانه ای نودهک
مساحت زمین: ۱۰,۲۴۶ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۴۲,۲۴۲,۰۵۶ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۷,۸۸۵,۴۴۲ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)