عنوان کتاب: ایده ها

تاریخ انتشار: 1398
نویسنده: The Economist
مترجم: نسیم بنایی

اقتصاد جهان با چه تئوری هایی اداره می شود؟

[دریافت فایل الکترونیکی]