ایده پردازی تا محصول جدید خوراکی

صنایع غذایی به دلیل افزایش رقابت در بازار برای بقای خود نیازمند تغییر در فرآورده های موجود و یا ساخت فرآورده های جدید است. تغییر در ذائقه و خواسته های حسی و تقاضا برای مواد خوراکی فرصت های جدیدی را برای تولید کنندگان مواد غذایی برای معرفی محصولات جدید ایجاد کرده است. یک محقق در پژوهشی با عنوان “رویکرد کاربردی بر فرآیند ساخت فرآورده های خوراکی های جدید از ایده پردازی تا معرفی به بازار ساخت بستنی غنی شده با روغن امگا ۳ ماهی” این موضوع را بررسی کرده است.
در این پژوهش که توسط امیررضا شریک لو، استادیار پژوهشی و رییس بخش فرآوری تولیدات دامی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور انجام شده، آمده است: « ساخت محصول جدید عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که با درک فرصت بازار و ایده پردازی آغاز و با نمونه سازی، ساخت، فروش و ارائه محصول به بازار پایان می یابد. ساخت محصول جدید بخشی از چرخه زندگی محصول است. بر این پایه، هر محصولی مانند یک موجود زنده به دنیا می آید، رشد و تکامل پیدا می کند، به دوران بلوغ و سپس
به دوران کهولت و پیری می رسد و در پایان می میرد.»
شریک لو در ادامه این پژوهش، چرخه ی زندگی محصول را بیان می کند و در توضیح فرآیند ساخت فرآورده های خوراکی می گوید:« در صنایع غذایی ساخت محصول جدید بسیار پراهمیت است و شرکت هایی که چنین رویکردی را ندارند به دلیل تغییر در ذائقه و خواسته های مشتریان، ورود فناوری های جدید و نیز افزایش رقابت بین شرکت ها با مشکلات زیادی روبه رو می شوند. با این حال، ساخت محصول جدید یک کار پرخطر بوده و احتمال شکست آن به دلایلی همچون سوء مدیریت، نبود ایده مناسب، کوچکی بازار، بازاریابی نامناسب، هزینه بالای تولید محصول، رقابت شدید در بازار، کمبود نقدینگی و نادیده گرفته شدن قوانین و مقررات بهداشتی زیاد است.»

بر اساس آن چه در این مقاله آمده، فرآیند ساخت محصول خوراکی جدید شامل چهار بخش اصلی به شرح زیر است: ایده زایی و انتخاب بهترین ایده، نمونه سازی محصول و بهینه سازی فرمولاسیون، ارزیابی مصرف کنندگان و بازار مصرف، افزایش مقیاس تولید
مطالعه موردی این پژوهش، ساخت بستنی غنی شده با روغن امگا-۳ ماهی است که در توضیح آن آمده است:« روغن ماهی به عنوان یک افزوده شیلاتی فراسودمند، غنی از اسیدهای چرب امگا-۳ بوده و می تواند در غنی سازی مواد خوراکی مورد استفاده قرار گیرد. در غنی سازی مواد خوراکی با افزوده های شیلاتی دو موضوع مهم را باید در نظر گرفت؛ یکی مقدار این افزودنی در فرمولاسیون و دیگری فاصله بین مدت زمان تولید تا عرضه محصول، هر چه که این دو مولفه بیشتر افزایش یابند، مقدار و شدت تغییرات حسی نیز افزایش بیشتری را نشان می دهند.» |
این پژوهشگر پس از تهیه بستنی غنی شده با روغن امگا-۳ ماهی به ارزیابی ویژگی های آن پرداخته است. بر اساس آن چه در این پژوهش آمده است، ۳۰۰ کودک و نوجوان از سن ۱۷-۷ سالگی در ارزیابی مصرف کنندگان شرکت داشتند. برای این کار با توجه به کار پژوهشی پیشین، پرسشنامه و مقیاس هفت نقطه ای خوشایش تهیه شد. در بخش نخست این پرسشنامه از آنان خواسته شده بود پس از خوردن بستنی بیان کنند که چه قدر از آن خوششان آمده است و نظر خود را با علامت گذاری در کنار واژه های بسیار خوب، خوب، کمی خوب، نه خوب و نه بد، کمی بد، بد و بسیار بد اعلام کنند.
در بخش دوم پرسش نامه، پرسش های مربوط به جنس، سن و تناوب مصرف بستنی گنجانده شد. نمونه ها در لیوان های پلاستیکی ۵۰ گرمی و با کد های سه رقمی تصادفی در اختیار ارزیابان قرار گرفت. اطلاعات مربوط به فرمولاسیون بستنی از آنان مخفی نگهداشته شد.
این محقق می گوید: برای ساخت فرآوردهی موردنظر از روش های علمی استفاده شد. این فرآیند در مجموع در ۲۷۰ روز کاری انجام شد و در آن ۶۵ نفر شرکت داشتند. بیشترین زمان و منابع مصرف شده در ساخت این فرآورده مربوط به مرحله ی ساخت و بهینه سازی فرمولاسیون محصول بوده است. هر دو شاخص تجاری سازی شامل TRL(سطح آمادگی فناوری) و MRL(سطح آمادگی بازار) برای این فناوری بالا ارزیابی شده و در نتیجه محصول ساخته شده برای ورود به بازار آمادگی لازم را دارد.

 

 


درصورت تمايل به اين مطلب امتياز دهيد: