بدترین و بهترین استان ها برای سرمایه گذاری

گزارش های فصلی امنیت سرمایه گذاری بر آن است تا با جلب توجه عموم مسئولان کشور به این عامل کلیدی در توسعه اقتصادی، اما مغفول مانده در سیاستگذاری اقتصاد ایران، به گفتمان سازی در جهت افزایش امنیت سرمایه گذاری و ضمانت های اجرایی حقوق مالکیت فعالان اقتصادی ایران و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه گذاری در ایران کمک کند. این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی ۶۱۳۲ فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان های کشور بوده است. حاصل تحقیق انجام شده، ارزیابی شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران برای فصل بهار ۱۴۰۱ و محاسبه ۷ نماگر مربوطه است. براساس محاسبات انجام شده شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی و آماری تهیه می شود در بهار ۱۴۰۱ کمیت ۶/۵۱ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل (زمستان ۱۴۰۰)، ۵/۹۲ بوده که نشان می دهد امنیت سرمایه گذاری در بهار ۱۴۰۱ نسبت به فصل قبل از آن، با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در فصل بهار نامناسب تر شده است.

[جهت دانلود گزارش مشروح پایش امنیت سرمایه گذاری استان های کشور اینجا کلیک نمائید .]

 

«عملکرد دولت» در نامناسب‌ترین وضعیت / غفلت سیاستگذار از یک شاخص کلیدی

در بهار ۱۴۰۱ نیز همانند فصل‌های گذشته نامناسب‌ترین نماگر امنیت سرمایه‌گذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار می‌دهد، نماگر «عملکرد دولت» با کمیت ۸.۰۱ است و در این میان نامناسب‌ترین مؤلفه، وضعیت «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» با کمیت ۸.۹۶ بوده است.
وضعیت این شاخص‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از کلیدی‌ترین عوامل توسعه اقتصادی، همواره مورد غفلت سیاستگذاران ایرانی واقع شده است. رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه امکان‌پذیر نخواهد بود. سرمایه‌گذاری می‌تواند به بخش تولید تحرک ببخشد و به عنوان یک موتور محرک اقتصاد، موجب رشد تجارت، رشد اقتصادی، اشتغال و بهبود سطح زندگی مردم شود، اما «افزایش سرمایه‌گذاری» نیازمند الزاماتی همچون «امنیت سرمایه‌گذاری» است.
در پایش بهار ۱۴۰۱، وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در طول ۱۸ دوره پیمایش فصلی از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نامناسب‌ترین وضعیت را نمایان ساخته است. این می‌تواند یک هشدار جدی در خصوص مولفه‌های مورد سنجش شاخص امنیت سرمایه‌گذاری باشد.

در کنار نماگر عملکرد دولت، «ثبات اقتصاد کلان» نیز همانند فصل قبل در جایگاه دوم و «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» در رتبه سومِ نامناسب‌ترین نماگرها قرار گرفته است.

ناامن‌ترین استان برای سرمایه‌گذاری

مقایسه مولفه‌های آماری پایش سرمایه‌گذاری در کشور نشان می‌دهد که در بهار ۱۴۰۱ سیستان و بلوچستان ناامن‌ترین استان برای سرمایه‌گذاری و استان قزوین بهترین استان در این رده‌بندی محسوب شده است.
یکی از بخش‌های قابل توجه در این رده‌بندی، وضعیت پایتخت است. طبق این گزارش، پس از سیستان و بلوچستان، استان‌های ایلام، بوشهر و تهران نامناسب‌ترین وضعیت را در میان استان‌ها به خود اختصاص داده‌اند.
در سوی مقابل، پس از قزوین، استان‌های خراسان جنوبی و سمنان به ترتیب مناسب‌ترین وضعیت را در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری کسب کرده‌اند.
نکته قابل توجه، تغییرات شدید وضعیت چند استان است. مثلا در حالیکه در زمستان ۱۴۰۰ به ترتیب استان‌های خراسان جنوبی، کرمان و سیستان و بلوچستان بهترین استان‌ها برای سرمایه‌گذاری شناخته می‌شدند، یک فصل بعد یعنی در بهار ۱۴۰۱، سیستان و بلوچستان نامناسب‌ترین استان معرفی شده است.

۵/۵ - (۳ امتیاز)