عنوان پروژه: بهسازی و نوسازی شناور دریایی
کارفرما: آقای محسن روزبهانی مقدم
مکان اجرای طرح: استان هرمزگان – جزیره کیش
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۲۴,۱۵۰,۰۰۰ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۴,۸۱۸,۸۱۶ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۲

۵/۵ - (۱ امتیاز)