عنوان پروژه: بهسازی و نوسازی مرغداری تخمگذار صنعتی
کارفرما:آقای سید محمد پورشمسیان
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند
مساحت زمین: ۴,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۷۶,۹۴۰,۲۳۶ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۴۱,۶۹۵,۹۷۵ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)