هدف این تحلیل ارایه تصویری از مهم ترین پارامترهای اقتصادی – سیاسی موثر بر کسب و کارهای ایرانی است.این تحلیل بر اساس اطلاعات در دسترس طراحی شده است و هیچگونه ادعایی در مورد پیش بینی قطعی آینده ندارد.

افق این تحلیل 5 ساله می باشد و بدیهی است که هر میزان که در زمان به پیش می رویم برخی عدم قطعیت ها، تبدیل به قطعیت شده و البته برخی پارامترها، تبدیل به عدم قطعیت می شوند.

شرایط کشور دشوار است و پیچیده. عدم قطعیت‌های زیادی پیش روی ما وجود دارد. واقعا آیا می‌شود در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری کرد؟ می‌شود استراتژی داشت؟ اصلا کجا سرمایه‌گذاری کنیم؟ نکته اینجاست اگر بخواهیم فقط روی عدم قطعیت‌ها و جنبه‌های منفی فکر کنیم، تا صد سال دیگر هم باید منتظر بمانیم. پس چه باید کرد؟

◈ هدف این گزارش ارایه تصویری از مهم ترین پارامترهای اقتصادی-سیاسی موثر بر کسب وکارهای ایرانی است و هیچگونه ادعایی در مورد پیش بینی قطعی آینده ندارد.
◈ این تحلیل برای تصمیمات با افق 5 ساله است و به هیچ وجه نیاز به تحلیل ها و پیش بینی های کوتاه مدت را مرتفع نمی سازد.
◈ بدیهی است که هر میزان که در زمان به پیش می رویم برخی عدم قطعیت ها، تبدیل به قطعیت شده و البته برخی پارامترها، تبدیل به عدم قطعیت می شوند. لذا این تحلیل غلط ان است و هر شش ماه باید روزآمد شود و به همین جهت تاریخ انتشار و اعتبار دارد.
◈ این گزارش صرفا جنبه تحلیلی دارد و هر گونه تصمیم گیری و سرمایه گذاری بر اساس این گزارش مسوولیتی را متوجه تهیه کننده آن نمی کند.
◈ بیان پارامترها، رخدادها و روندهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به معنای تایید اخلاقی آنان و یا ارزشگذاری مثبت یا منفی نسبت به آنان نیست.

این تحلیل توسط آقای دکتر مجتبی لشکربلوکی، انتشار یافته است جهت مطالعه کامل این تحلیل می توانید از وب سایت دکتر مجتبی لشگر بلوکی یا از فایل زیر استفاده نمایید .

 تحلیل شرایط پنج سال آینده کشور با هدف طراحی استراتژی های سرمایه گذاری و کسب و کار – ویرایش دی 1399