عنوان پروژه: توزیع و فروش برنج بسته بندی شده
کارفرما: شرکت شفق آیریس طلایی (سهامی خاص)
مکان اجرای طرح: استان تهران – شهر تهران
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۶۳,۲۱۸,۹۶۹ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۲۵۵,۶۴۷,۷۳۹ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۴/۵ - (۲ امتیاز)