عنوان کتاب: جهانی از اعداد

تاریخ انتشار: 1397
نویسنده: گروه اکونومیست
مترجم: فریده عنایتی / نسیم بنایی

هر آنچه باید برای تحلیل اقتصاد ایران و جهان بدانید
کتاب جهانی از اعداد اثری است از گروه اکونومیست، به ترجمۀ فریده عنایتی/ نسیم بنایی و چاپ انتشارات امین الضرب. اثر حاضر نسخۀ 2018 از کتاب معروف «جهانی از اعداد» و ابزاری ضروری برای کسب آمار در سرتاسر جهان است که با بررسی وضعیت پدیده های اثرگذار در پیشرفت کشورها و توسعۀ جهان به کمک اعداد، مخاطب را به درک کاملی از امور پیرامون خود و دنیای امروز می رساند.

[دریافت فایل الکترونیکی]