عنوان پروژه: خرید دستگاه داینو
کارفرما: آقای امیر مالکی
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند – خیابان شعبانیه شرقی ۲
مساحت زمین: ۲۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۳۰,۹۱۵,۸۸۶ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۳,۶۲۴,۰۹۳ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)