عنوان پروژه: خرید ماشین آلات سنگین عمرانی
کارفرما: شهرداری کوهدشت
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی -شهرستان بیرجند
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۲۶۹,۱۲۳,۴۷۸ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۴,۰۵۷,۶۷۱ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)