خط تولید رنگ های متال کمپلکس

رنگ های متال کمپلکس از نظر ساختمان شیمیایی بسیار شبیه رنگ های کرومی هستند، ولی از نظر رنگرزی شبیه رنگهای اسیدی می باشند. این رنگ ها به دوگونه می باشند
مواد رنگزای متال کمپلکس 1 : 1: در ساختار شیمیایی آنها یک مولکول ماده رنگزا و یک اتم فلز وجود دارد .
مواد رنگزای متال کمپلکس 2 : 1 : در ساختار شیمیایی آنها دو مولکول ماده رنگزا و یک اتم فلز وجود دارد .
مواد رنگزای متال کمپلکس 1 : 1 در آب محلولند و در یک حمام اسیدی قوی با 2=PH برای رنگرزی کالاهای پشمی به کار می روند . اسید مصرفی اسید سولفوریک است و مقدار آن 8 درصد نسبت به وزن کالا است. این مواد با نام های تجاری گوناگونی توسط سازندگان به بازار عرضه می شود . مواد رنگزای متال کمپلکس 2 : 1 در آب محلولند و معمولا در یک حمام خشی و یا کمی اسیدی با 7-5 . 5= PH برای رنگرزی کالاهای پشمی به کار می رود . ثبات نوری و شسته و شویی این دسته از مواد رنگزا بسیار خوب است ، ولی قدرت مهاجرت آنها کم است. لذا بایستی رنگرزی به آهستگی انجام شود تا رنگ یکنواختی بدست آید .

کاربرد رنگ های متال کمپلکس :

این رنگ ها در محیط اسیدی به عمل آمده و حلال در آب میباشند . رنگ های متال کمپلکس و رنگهای چرم جزو خانواده رنگ های اسیدی بوده و در کل این رنگ ها برای رنگرزی چرم مورد استفاده قرار میگیرد. این رنگ ها همچنین در رنگرزی الیاف، کاغذ، مرکب، و غیره نیز مصرف می شود. رنگرزی پشم با مواد رنگرزی متال کمپلکس در بین تمامی گروه های مواد رنگزای شیمیایی که به صورت تمایلی مناسب رنگرزی پشم می باشند مواد رنگزای متال کمپلکس مطلوبترین آنهاست.

مواد اوليه در تولید رنگ های متال کمپلکس

– رزین حلال + توزین
-اختلاط اولیه در مخلوط
– بخش ذرات
– پیگمنت حلال افزودنی ها + تنظیم نهایی
– فیلتر کردن
– بسته بندی

فرآیند تولید رنگ های متال کمپلکس :

مرحله اول : در این مرحله پیگمنت ها و پرکننده ها با حلال و رزین مخلوط می شود که این عمل در مخلوط کن ها اتفاق می افتد . نوع اختلاط باید تلاطمی و یا حرکت ورقه ای و دورانی باشد و در بخش پایانی سرعت مخلوط کن افزایش می یابد تا رنگ همگن شود
مرحله دوم : در این مرحله رنگ، به آسیاب منتقل شده تا ذرات کاملا مرطوب شود .
مرحله سوم : تنظیم نهایی و بسته بندی است که در مخلوط کن و یا آسیاب صورت می گیرد در این مرحله باقیمانده اجزای رنگ به آن اضافه شده تا رنگ از نظر غلظت و قوام تنظیم گردد و بعد از تایید آزمایشگاه وارد سیستم فیلتر و سپس وارد بخش بسته بندی می شود .

ماشین آلات مورد نیاز تولید رنگ های متال کمپلکس :

– ماشین سیستم توزین و ذخیره سازی
– ماشین بسته بندی
– ماشین پرال میل
– ماشین اسباب رنگ
– ماشین مخلوط کن
– ماشین مخازن ذخیره