ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای توليد كننده انواع فرآورده های گوشتی

با توجه به اهمیت صنایع فرآورده های گوشتی و نیز حساسیتی که فرآوری این محصول درخصوص رعایت اصول صحیح و بهداشتی تولید از سوی دیگر دارد، همواره دارای جایگاه ویژه ای در بحثهای مراقبتی و نظارتی می باشد. هدف از تدوین این ضوابط تعيين حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده های گوشتی می باشد. دامنه کاربرد این ضوابط در مورد واحدهای تولید کننده انواع فرآورده های گوشتی کاربرد دارد و جهت تاسیس کارخانه ضوابط فنی و بهداشتی ذکر شده در GMP عمومی نیز باید مد نظر قرار گیرد.

دانلود ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده های گوشتی
5/5 - (1 امتیاز)