برنج

طرح تولید الکل برنج

در قدیم تولید الکل به عنوان یک هنر و مهارت خاص علمی محسوب میگردید تا اینکـه شـیمیدان و دانشمند معروف فرانسوی Lussac-Gay نشان داد که گلوکز قند اصلی و آغازگر تخمیر اتانول می باشد و نهایتاً نقش مخمر در فرایند تخمیر در سـال ۱۸۳۷ مـیلادی اثبـات گردیـد و پـس از آن لوئی پاستور خاصیت بی هوازی مخمر را کشف نموده و فرایند تولید الکل وارد مرحله صـنعتی خـود گردید.تولید الکل از مواد قندی صورت میگیرد و لذا در حال حاضر بعلت کاهش قیمت تمـام شـده آن، عموماً تولید آن به عنوان یکی از محصولات جانبی صنایع تولید شکر محسوب میگردد. در فرایند تولید شکر، ملاس حاصل میگردد.

موارد مصرف و کاربرد طرح تولید الکل برنج

الکل دارای کاربردهای متنوع در صنعت و پزشکی میباشد که در اینجا به موارد مهم آن اشاره شـده است: الکل طبی، مصارف داروئی الکل، مصارف آشامیدنی الکل، و …

اهمیت طرح تولید الکل برنج در کشور

الکل در زمان ما کاربرد فراوانى در صنایع گوناگون پیدا کرده است؛ فى المثل استفاده از الکـل بـراى ساخت داروها به اندازهاى است که برخى آن را کلید داروسازى دانسته اند. همچنین الکل در صـنایع تبدیلى، آرایشى و امور پزشکى و در آزمایشگاهها به منظور نگهدارى قطعات بـدن انـسان یـا حیـوان مورد استفاده قرار مىگیرد.

ماشین آلات و تجهیزات خط تولید الکل برنج

مخلوط کن برنج
خشک کن تفاله و هیتر
آسیاب و پرس تفاله
مخزن ذخیره شیره رقیق
دیگ تغلیظ تحت خلاء
مخزن ذخیره شیره غلیظ
مخزن تهیه مخمر
مخزن رشد مخمر
فنتور اسید سیتریک
دیگ تقطیر اولیه و ثانویه
برج تقطیر اولیه و ثانویه
کندانسور اولیه و ثانویه و …

قیمت خط تولید الکل برنج

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید الکل برنج، برابر با ۴۲۰۰۰۰ هزار ریال بر آورد شده است.

طرح تولید الکل برنج

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت الکل برنج

بودجه: بین ۱ تا ۲ میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه: ۳۰۰۰۰ لیتر
مساحت زمین مورد نیاز: ۵۰۰۰ متر مربع
مساحت سالن تولید: ۱۰۰۰ مترمربع
تعداد نیروی شاغل: ۱۹ نفر
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۱۹،۹۹۹،۰۰۰ هزار ریال
سرمایه در گردش: ۱۸،۹۰۸،۰۰۰ هزار ریال
سرمایه کل: ۳۸،۹۰۷،۰۰۰ هزار ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

امتیاز