واگن1

طرح تولید تزئینات داخلی واگن مسافربری

ارائه سیستم حمل و نقل قابل اطمینان، دسترسی آسان به شبکه و توسعه حمل و نقل حومـه ای، برخـورداری از شبکه وسیع و به هم پیوسته در مراکز کلیدی جمعیتی، صنعتی و باری در سراسر کشور از نیازمنـدیهای اساسـی سیستم حمل و نقل یک جامعه است . ضمنا ارتباط پویا با کشورهای منطقه، گسـترش ترانزیـت، و ارائـه خـدمات حمل و نقل مناسب و در سزح استانداردهای بین المللی از ضروریات موفقیت در عرصه منطقه و بـین الملـل مـی باشد. رسیدن به سطح مناسب از خدمات حمل و نقل در زمینه بار و مسافر با توجه به ایمنی و ارزان بـودن حمـل و نقل ریلی نیازمند توجه ویژه سیاستگزاران دولت می باشد، که براین اساس پیش بینی شده است تا حجم حمـل مسافر ریلی در کشور در سال ۱۴۰۴ به ۸۲ میلیون نفر در سال و حجم حمل بار ریلی به حدود ۱۰۰ میلیون تـن برسد

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت ساخت تزئینات داخلی واگن مسافربری

طرح توجیهی تولید تجهیزات واگن قطارمسافربری : ۳۵۲۰۱۳۲۳

موارد مصرف و کاربرد تزئینات داخلی واگن مسافربری

در حالی که یکی از ضرورتهای دستیابی به برنامه های دولت در بخش حمل و نقـل درون شـهری و بـرون شـهری، توسعه صنایع وابسته به حوزه حمل ونقل است، برای دستیابی به ایـن امـر مهـم سـرمایه گـذاری در شـاخه هـای مختلف حمل و نقل ضروری است. حمل و نقل ریلی با توجه به صرفه اقتصادی و ایمنی از اهمیت ویژه ای در این بخش برخوردار است. تزئینات داخلی واگن مسافربری در ساختمان این واگن ها نصب و موجب تسـهیل اسـتفاده از واگن برای مسافرین می گردد

اهمیت تولید تزئینات داخلی واگن مسافربری در کشور

حمل و نقل از مسائل استراتژیک هر کشور می باشد. دسترسی آسان، سریع و ایمن از ضروریات رشد سریع اقتصادی و صنعتی هر کشور است. با توجه به ایمنی بالا و سهولت اسـتفاده از راه آهـن اسـتفاده از حمـل و نقـل ریلی دارای مزایای فوق العاده ای می باشد. با توجه به هزینـه بـالای واردات واگن هـای مسـافری، اسـتفاده از تـوان شرکتها و تولید کنندگان داخلی در تولید این محصول علاوه بر تامین نیاز داخلـی، موجـب شـکوفایی صـنعتی و علمی کشور شده و از خروج مقادیر فراوان ارز از کشور جلوگیری خواهد شد

تجهیزات و ماشین آلات طرح تولید تزئینات داخلی واگن مسافربری

اره برش
دریل دستی
اره چکشی
اره فارسی بر
ابزار عمومی
دستگاه جوش
میز کار

طرح تولید تزئینات داخلی واگن مسافربری

قیمت خط تولید تزئینات داخلی واگن مسافربری

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید تزئینات داخلی واگن مسافربری ، برابر با ۱۰۰۸ میلیون ریال بر آورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت تزئینات داخلی واگن مسافربری

بودجه: زیر ۱ میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه: ۱۰۰ واگن
مساحت زمین مورد نیاز: ۱۰۰۰ مترمربع
مساحت سالن تولید: ۲۵۰ مترمربع
میزان اشتغال طرح: ۷ نفر
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۳۶۵۰ میلیون ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

۵/۵ - (۱ امتیاز)