طرح تولید پله و نرده آماده ساختمان

محصول مورد مطالعه طرح حاضر، انواع پله و نرده آمـاده سـاختمان مـیباشـد. ایـن محـصولات در قسمت های داخلی ساختمان ها به عنوان دکور ، حفاظ و غیره کاربرد دارند با گسترش صنعت ساختمان سازی و ایجاد وضعیت تولید انبوه در آن ، سرعت سـاخت و سـاز و در عین حال حفظ کیفیت در آن ، یکی از اصول بسیار مهم در این صنعت تلقی می گردد . امـروزه یکـی از عوامل مهم در قیمت تمام شده یک ساختمان را می توان سرعت اجرا نام برد . به عنوان مثال ساختمانی که در یک سال ساخت آن تکمیل گردد مسلما دارای قیمت تمام شده کمتر از همان ساختمان است کـه در ۱۸ ماه ساخت آن به پایان رسد . از طرف دیگـر وجـود تـورم شـدید در ایـن صـنعت کـه همـواره گریبانگیر تولید کنندگان ساختمان است ، سبب می گردد که سیاست گذاری برای کاهش هر چه بیشتر زمان اجرا یکی از امور اصلی سرمایه گذاران قرار گیرد .

معرفی کد آیسیک مرتبط با طرح تولید پله و نرده آماده ساختمان

طرح توجیهی تولید انواع مختلف پله و نرده آماده ساختمان: ۲۸۱۱۱۱۷۵

موارد مصرف و کاربرد پله و نرده آماده ساختمان

همانطوریکه پیشتر نیز اشاره گردید پله و نرده آماده ساختمان همانطوریکه از نام آن مـشخص اسـت در قسمت های داخلی و خارجی ساختمان ها مورد استفاده دارند . پله و نرده آماده ساختمان دارای انواع مختلف است که هر کدام از آنها بـر اسـاس سـلیقه مـصرف کننده و همچنین علاقه آن برای پرداخت قیمت خرید انتخاب و مورد استفاده قرار می گیرد .

اهمیت تولید پله و نرده آماده ساختمان در کشور

در مجموع با توجه به مشکلات و کمبود موجود در بخش مـسکن و تـصمیمات دولـت نهـم در افزایش تولید مسکن به میزان ۵/۱ میلیون واحد در سال و با توجه بر آنکـه در صـورت اجرائـی شـدن تصمیم دولت در ساخت و ساز ، رشد دو برابری در تولید مسکن بوجود خواهد آمـد از اینـرو ضـرورت توسعه مواد و مصالح مورد استفاده در ساخت و ساز نیز کاملا مشخص می باشد که بدینوسـیله اهمیـت طرح حاضر نیز در راستای آن مشخص می گردد . لیکن باید گفت که این اهمیت بالا بوده ولی در سطح استراتژیک و اساسی نمی باشد .

تجهیزات و ماشین آلات خط تولید پله و نرده آماده ساختمان

ماشین پرس هیدرولیک
ماشین پرس ضربه ای
ماشین خم کن
اره فلکه نواری چوب بر
اره سه کاره چوب بری
تجهیزات جوشکاری برق
تجهیزات رنگ آمیزی

طرح تولید پله و نرده آماده ساختمان

قیمت خط تولید پله و نرده آماده ساختمان

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید پله و نرده آماده ساختمان، برابر با ۲۴۰۰ میلیون ریال بر آورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت پله و نرده آماده ساختمان

بودجه: بین ۱ تا ۲ میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه: ۷۵۰ تن
مساحت زمین مورد نیاز: ۳۰۰۰ مترمربع
مساحت سالن تولید: ۶۰۰ مترمربع
میزان اشتغال طرح: ۳۱ نفر
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۱۲۹۷۰ میلیون ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

۵/۵ - (۱ امتیاز)