پنی-سلین

طرح تولید پنی سیلین جی

آنتی بیوتیک ها از مهمترین داروهای ضد باکتریایی می باشند که در درمان بیماری های مختلف انسان و دام به کار می روند. طبق تعریف اولیه ای که ارائه شده، آنتی بیوتیک ها موادی هستند که توسط میکروارگانیسم ها تولید شده و اثر مهاری یا تخریبی خود را روی سایر میکروارگانیسمها ظاهر می سازند..

معرفی کد آیسیک مرتبط با طرح تولید پنی سیلین جی

طرح توجیهی تولید مواد اولیه داروهای آنتی بیوتیک: ۲۴۲۳۲۲۵۰

موارد مصرف و کاربرد پنی سیلین جی

به طور کلی پنیسیلین جی یـک آنتـی بیوتیـک رایـج اسـت. ایـن دارو بـرای درمـان انـواع گونـاگونی از بیماری های عفونی مثل عفونت های بافت نرم و تنفسی ناشی از باکتری ها مصرف میشود. با توجـه بـه انـواع پنیسیلین جی تولیدی، موارد مصرف برای هر نوع ذکر میگردد.

اهمیت طرح تولید پنی سیلین جی در کشور

کالاهای استراتژیک، کالاهایی هستند که در صورت عدم تأمین و توزیع آن در کشور باعث ایجاد مشکلات سیاسی و اقتصادی شدیدی در کشور می گردند و کشور را با بحران مواجه می سازند. عدم تولید و ساخت پنی سیلین G ،باعث ایجاد مشکلات سیاسی و اقتصادی شدیدی نمی گردد. اگرچه به عنوان داروی مهم و کاربردی مطرح است و تولید آن در داخل کشور بسیار مهم میباشد.

ماشین آلات و تجهیزات خط تولید پنی سیلین جی

فرمانتور
استخراج کننده
فیلتر چرخشی
ستون تخلیص
تبخیرکننده
مخازن همزن دار
سانتریفیوژ

قیمت خط تولید پنی سیلین جی

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید پنیسیلین جی برابر با ۵۰ هزار ریال بر آورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت پنی سیلین جی

بودجه: بین ۱ تا ۲ میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه: ۳۴.۴ تن
مساحت زمین مورد نیاز: ۳۰۰۰ مترمربع
مساحت سالن تولید: ۲۰۰۰ متر مربع
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۱۶۳۱۳ میلیون ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

امتیاز