طرح پرواربندی گوساله

محصول نهایی پرواربندی گوساله تولید گوشت گوساله می باشد. در زنجیره تولید، محصول این طرح که گوساله پروارشده یا به عبارتی گاو گوشتی است بسیار به مصرف کننده نهایی نزدیک است و تنها پس از یک مرحله کشتار و بسته بندی به دست مشتری نهایی رسانده میشود. پرواربندی یکی از روش های بالا بردن ظرفیت تولید گوشت قرمز بدون افزایش تعداد راس دام می باشد. با توجه به نیاز کشور به گوشت سرمایه گذاری در این بخش علاوه بر بازده اقتصادی مناسب کشور را نیز از واردات بی نیاز می نماید. به طور کلی پرواربندی پرواربندی انواع دام شامل چاق کردن دام و ازیاد گوشت آن با استفاده از جیره غذایی مناسب و رعایت اصول بهداشتی و دامپزشکی می باشد. در این طرح هر سال در یک نوبت پرواربندی انجام میگیرد و هزار رأس گوساله در سال پروار میشود. همانگونه که اشاره شد در زنجیره تأمین گوشت قرمز پس از پرورش دام مرحله کشتار قرار دارد و فروش دام به این واحدها صورت میگیرد، و از این نظر که این واحد در کنار کشتارگاه تأسیس میشود مزیتی برای بازار طرح به حساب می آید.
حدود نیمی از گوشت قرمز کشور توسط گاوهای پروار شده تأمین می‌شود؛ بنابراین این بخش از دامپروری و دامداری دارای ظرفیت زیادی برای توسعه و پیشرفت دارد. افزایش تولید گوشت قرمز باعث کاهش وابستگی کشور به واردات این محصول غذایی، ایجاد اشتغال و فعال شدن نیروهای بیکار در سطح شهر و روستاها می‌شود. استفاده از ظرفیت ژنتیکی دام‌های گوشتی و کاهش کشتار دام‌های شیری و مولد از دیگر محاسن پرواربندی با روش‌های نوین است. پرواربندی گوساله با روش‌های علمی و نوین سبب کاهش دوره پرواربندی، کاهش هزینه تولید گوشت و جلوگیری از تخریب مراتع می‌شود.

از مسائل و مشکلاتی که در این زمینه باید در نظر گرفته شود، شامل؛ هزینه ساخت جایگاه، استهلاک تجهیزات، مشکل تهیه گوساله، تهیه خوراک، اخذ مجوز، نیازمندی به فضای زیاد، وجود بیماری، حساسیت گوساله به گرما، سرقت و حمله موجودات، مشکلات ایمنی، تلفات، نوسان قیمت نهاده های تولید، وجود واسطه گران و… می‌باشد.

معرفی مهم ترین نژادهای گوشتی گاو در جهان

نژاد هرفورد: این نژاد گوشتی یکی از بهترین نژادهای گاو برای تولید گوشت است. که مرکز اصلی پرورش این نژاد در غرب کشور انگلستان است. گاو نژاد هرفورد بسیار مقاوم بوده و در زمینه چرا توانایی بالایی دارد. این نژاد مخصوص پرواربندی است وگوشتی لذیذ و پرچرب دارد. در هنگام بلوغ، وزن این گاوها به ۱۱۰۰ کیلوگرم و وزن نرهای آنها حتی به ۱۴۰۰ کیلوگرم نیز می رسد. این نژاد به صورت ابلق قرمز، انتهای دست و پای آن سفید و پوزه سفید روشن می باشد.
نژاد شاروله: یکی از قدیمی ترین نژادهای گاوهای گوشتی فرانسوی است. این نژاد سفید متمایل به کرم بوده و پوستی صورتی رنگ دارد. نرها در ۴ سالگی بیش از ۱۲۰۰ کیلوگرم وزن دارند و سرعت رشد آنها زیاد است. وزن ماده ها بعد از بلوغ 800 600 کیلوگرم و بازده لاشه در این نژاد در حدود ۷۰ درصد مي باشد. از مهم ترین علل محبوبیت این نژاد در بین دامداران می توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف- میزان ماربلینگ لاشه – چربی درون ماهیچه – این نژاد بسیار بالا بوده و می توان آن را جز پرگوشت ترین و ک مچربی ترین گاوهای جهان دانست.
ب- راندمان بالا در وز نگیری نژاد گوشتی
ج- بالا بودن وزن گوساله در زمان تولد
نژاد آبردین آنگوس: گاوهای این نژاد عموماً به آنگوس معروفند. موطن اصلي این نژاد اسکاتلند مي باشد. گاوهای آنگوس به رنگ سیاه بوده و پوشش مویی بدن آنها نرم و بدون شاخ هستند.
این نژاد دارای بدنی تنومند و از نظر پرواربندی مناسب می باشد. سازگاری بالایی در شرایط سخت زیست محیطی دارد. در بعضی مواقع گوساله قرمز رنگ از والدین سیاه رنگ به دنیا می آیند. معمولاً گاوهای ماده و نر به ترتیب 550 و 850 کیلوگرم وزن دارند

نژاد براهما: یکی دیگر از نژادهای گاو گوشتی که خاستگاه آن کشور هندوستان است. در هندوستان این گاو های کوهان دار به نام گاو زيبو شهرت داشتند. بعدها تعدادی از گاوهای این نژاد به آمریکا انتقال يافتند و پس از تلاقی با نژادهای دیگر به نژاد براهما مشهور شدند. گاوهای این نژاد اغلب خاكستري بوده و در شرایط گرم مقاومت بالایی دارند. در شرایط مدیریتی متوسط گاوهای نر معمولاً 1100 800 کیلوگرم و گاوهای ماده از 700 500 کیلوگرم وزن دارند

برای شروع يک پروژه پرورش دام و صنايع وابسته به آن، در مراحل ابتدایی نياز به تهيه مکانی مناسب جهت احداث دامداري و سپس اخذ کليه مجوزهای لازم از سازمان های ذيربط
میباشد که در ذيل به طور مشروح مراحل گوناگون کار بيان می شود.
الف- زمین محل ایجاد واحد دامپروري: زميني كه جهت احداث ساختمان ها و تأسیسات و فضاهای مربوطه، توسط متقاضي و برابر ضوابط نظام دامپروري ارائه مي شود، مي تواند
به یکی از اشکال زير باشد:
1 سنددار
٢ استيجاري بالای 20 سال
٣ فاقد سند به شرط احراز مالکیت
٤ زمينهاي مشاع
٥ زمين هاي اصلاحات ارضي مفروزالرعيه
٦ زمين هاي واگذاري از طريق منابع ملی و موات.
ب- زمين برای كشت علوفه: در خصوص صدور پروانه تأسیس واحدهاي پرورش دام داشتي كه در آنها نشخواركنندگان يا اسب، پرورش داده و نگهداري مي شوند، متقاضي جهت تأمین علوفه دامداري خود برابر ضوابط نظام دامپروري، بايد داراي كيي از شرايط زير باشد:
1 مالك زمين كشت علوفه باشد.
٢ مستأجر زمين كشت علوفه باشد.
٣ متصرف بلامعارض زمين كشت علوفه بوده و آن را در اختيار داشته باشد.
٤ مالك زمين هاي واگذاري از طريق هيأت هاي هفت نفره يا كميسيون ماده 31 قانون باشد.
٥ با كشت كاران علوفه، قرارداد خريد علوفه تنظيم كرده باشد.

ضوابط صدور پروانه تأسیس واحدهای پرواربندی گوساله

1 ظرفیت: ظرفیت هر واحد پرواربندی گوساله تازه تأسیس نباید در هر دوره از 50 رأس کمتر و از 1000 رأس بیشتر باشد.
تبصره: شرکت های تعاونی تولید و کشت و صنعت های دارای شرایط می توانند، متقاضی اخذ پروانه تأسیس پرواربندی گوساله بیش از هزار رأس در هر دوره باشند.
٢ زمین: حداقل زمین مورد نیاز برای تأسیس واحدهای پرواربندی گوساله برحسب میزانی که در نقشه های مربوط به نظام قید شده است، مشخص می شود.
مبانی محاسباتی نقشه‌های تهیه شده بر حسب هر رأس گوساله پروار تعیین می‌شود و متوسط مساحت زیربنای مفید مورد نیاز به ازای هر رأس گوساله پرواری اصل در یک دوره، 4.5 مترمربع مسقف و 6.3 مترمربع غیرمسقف و به ازای هر رأس گوساله دورگ و بومی، 3 مترمربع مسقف و 4.2 مترمربع غیرمسقف می‌باشد.
ساختمان ها و تأسیسات مورد نیاز واحدهای پرواربندی صنعتی در جدول زیر آمده است:

تبصره۱: در واحدهای کمتر از یکصد رأس، احداث محل عملیات دامپزشکی ضروری نیست و در ظرفیت‌های بالای ۱۰۰ رأس به ازای هر ۱۰۰ رأس اضافه (علاوه بر آنچه که در بالا اضافه گردید)، ۱۰ مترمربع مسقف و دو برابر آن بهاربند در نظر گرفته می‌شود.
تبصره۲: جهت بارگیری و تخلیه گوساله باید سکوی موردنیاز پیش‌بینی شود.
تبصره۳: با توجه به عوامل جوی و شرایط اقلیمی در مناطق مختلف کشور، بنا به تشخیص کمیسیون صدور پروانه استان، می‌توان به جای سکوی علوفه (غیرمسقف) از انبار علوفه (مسقف) استفاده کرد.

فواصل تأسیسات پرواربندی گوساله

رعایت فواصل در خصوص تأسیسات پرواربندی گوساله، بر طبق جدول فواصل منضم به نظام الزامی است.
تبصره۱: تأسیسات موجودی که جهت صدر پروانه بهره‌براری واحدهای فوق‌الذکر به کار خواهد رفت، باید به تائید کمیسیون صدور پروانه استان رسیده باشد و مبنای محاسبه ظرفیت چنین واحدهائی براساس آنچه که در قسمت‌های قبلی ذکر شده است، می‌باشد.

تبصره۲: گاوداری‌های موجودی که به علت عدم امکان رعایت فاصله مشمول دریافت پروانه بهره‌برداری نوسازی یا به‌سازی نشوند، می‌توانند برابر ضوابط انتقال، پروانه تأسیس دریافت کنند.
تبصره۳: تمدید پروانه بهره‌برداری واحدهای گاوداری شیری بالای هزار رأس، که قبلاً پروانه بهره‌برداری دریافت کرده اند،بلامانع است.

مدت زمان پرواربندی گوساله

مدت پروار نمودن گوساله ها متغیر و معمولاً 9 ماه 270 روز است. سن شروع پروار در گوساله های نر می تواند از 3 ماهگی باشد. یعنی در 3 ماهگی پروار را شروع و در 12 ماهگی روانه بازار کنید. شروع پرواربندی بستگی به بازار دارد. باید توجه داشت که در برخی اوقات بازار گوشت كشور رونق بیشتری دارد -ایام نوروز- و مناسبت های خاص. گوساله های جوان رشد مناسب تری در دوره پرواری دارند. در هر هفته میانگین وزن گله و افزایش وزن روزانه را كنترل نموده و بر اساس میانگین وزن گله هر روز بدون محدودیت تغذیه کنید.
هر گوساله باید حداقل به میزان 4 درصد وزن زنده خود به ماده خشك مصرفی دسترسی داشته باشد. بعد از اینكه نیاز گوساله ها را محاسبه ك ردید، این میزان را در 4 وعده روزانه در اختیار گوساله ها قرار دهید.

وضعیت بازار گوشت قرمز کشور

درحال حاضر سالانه بیش از 930 هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید می‌شود که با توجه به مصرف سرانه‌ی 11.5 کیلوگرم، سالانه 900 تا 950 هزار تن نیاز کشور است و در مرز خودکفایی این محصول پروتئینی استراتژیک قرار داریم؛‌ این درحالیست که ایران به عنوان یکی از کشورهای تولیدکننده مرغوب و با کیفیت گوشت قرمز طی سالهای اخیر نه تنها خودکفا بوده بلکه صادرکننده این مصول به کشورهای مسلمان حاشیه خلیج فارس بوده است اما به دلیل مشکلات ایجاد شده اعم از واردات گوشت قرمز، قاچاق دام زنده به کشور، خشکسالی و نبود حمایت مناسب از دامداری‌های داخلی از میزان تولید کاسته شده است.
که با توجه به شکل‌گیری دامداری‌های صنعتی با سرمایه‌های کلان و ظرفیت‌های خالی در این بخش، اگر از تولید داخلی حمایت شود، نه تنها این میزان بسیار ناچیز واردات با تولید داخل تامین می‌شود بلکه با توجه به ذبح شرعی و مرغوبیت دام‌های ایرانی، تقاضای زیادی از سوی کشورهای عربی و مسلمان همسایه برای واردات گوشت از ایران وجود دارد که می‌تواند ایران را به صادرکننده بزرگ در خاورمیانه تبدیل و جایگزین واردات گوشت‌های برزیلی به کشورهای حاشیه خلیج فارس کند.
کشور در مواقع افزایش مصرف، ۴۰ تا ۵۰ هزار تن با کمبود گوشت روبرو می شود که طبق معمول این کسری سالانه از محل واردات تامین می شود.
سال گذشته ذخایر استراتژیک گوشت مرغ بطور کامل از منابع داخلی تامین شد و یک گرم گوشت مرغ از خارج وارد نشده است.

خلاصه بررسی اقتصادی طرح پرواربندی گوساله

ظرفیت پرورش : 100 راس
نرخ برابری دلار: 16000 تومان
مساحت زمین موردنیاز: 2000 مترمربع
زیربنای ساختمان ها: 450 مترمربع
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز: 2 نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت: 550 میلیون تومان
میزان فروش: 1.8 میلیارد تومان
نرخ بازده داخلی: 31 درصد

 

نکته مهم

اين طرح صرفا به عنوان يک ايده سرمايه گذاري مطرح مي شود. جداول و نمودارها تقريبي است.

امکان سرمايه گذاري با ظرفيتهاي مختلف و به تبع آن سطح سرمايه گذاري کمتر و بيشتر از ميزان اعلام شده نيز وجود دارد.

درصورت نياز به تدوين طرح توجيهي مي توانيد با شرکت تماس حاصل فرماييد يا فرم اوليه سفارش طرح را تکميل نمائيد.

طرح توجیهی پرواربندی گوساله گوشتی – بروزرسانی 99

41.000 تومان

میزان تولید در دوره : 200 راس
فرمت فایل : پی دی اف
حجم فایل : 2.19 مگابایت
تعداد صفحات طرح توجیهی : 46 صفحه

این بسته شامل:

طرح توجیهی پرواربندی گوساله 200 راسی
ضوابط و دستورالعمل پرواربندی گوساله جهت اخذ جواز و بهره برداری
دفترچه آموزشی پرواربندی گوساله (از ساختمانها تا تغذیه و پرورش) (74 صفحه)

این طرح توجیهی مبتنی بر متن میباشد. کلیه محاسبات اقتصادی و شاخص های مالی براساس آخرین ضوابط و دستورالعملها و بر پایه قیمتهای روز تهیه شده است در بخش های دیگری مباحث معرفی و بازار نیز مورد توجه قرار گرفته است.

شما میتوانید برای دریافت این بسته با پرداخت هزینه و دریافت محصول بر روی گزینه ” خرید” اقدام فرمایید و لینک دانلود این بسته را پس از پرداخت آنلاین دریافت نمائید.

توضیحات

طرح توجیهی پرواربندی گوساله گوشتی

میزان تولید در دوره : 200 راس
فرمت فایل : پی دی اف
حجم فایل : 2.19 مگابایت
تعداد صفحات طرح توجیهی : 46 صفحه

این بسته شامل:

طرح توجیهی پرواربندی گوساله 200 راسی
ضوابط و دستورالعمل پرواربندی گوساله جهت اخذ جواز و بهره برداری
دفترچه آموزشی پرواربندی گوساله (از ساختمانها تا تغذیه و پرورش) (74 صفحه)

این طرح توجیهی مبتنی بر متن میباشد. کلیه محاسبات اقتصادی و شاخص های مالی براساس آخرین ضوابط و دستورالعملها و بر پایه قیمتهای روز تهیه شده است در بخش های دیگری مباحث معرفی و بازار نیز مورد توجه قرار گرفته است.

شما میتوانید برای دریافت این بسته با پرداخت هزینه و دریافت محصول بر روی گزینه ” خرید” اقدام فرمایید و لینک دانلود این بسته را پس از پرداخت آنلاین دریافت نمائید.

محتوای اصلی این طرح توجیهی شامل موارد ذیل است:

فصل اول: چکیده مطالعات فنی – اقتصادی- مالی
معرفی طرح
مدت زمان اجراي طرح
برآورد هزينه اجراي طرح
فصل دوم: معرفی طرح و محصولات
معرفی طرح
هدف از اجرای طرح
اهداف اقتصادی طرح
بهداشت گوشت
قطعات گوشت
اهمیت استراتژیکی کالا در دنیاي امروز
فصل سوم :مطالعه مالی و بررسی هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح
هدف از اجرای طرح
هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح
هزینه‌های زمین و ساختمان سازی
زمین و محوطه سازی
مشخصات فنی در بخش محوطه سازی و ساختمان سازی
ساختمان
ساختمان‌های اصلی
انبارها
ساختمان‌های اداری – رفاهی – خدماتی
بخش‌های رفاهی و خدماتی
هزینه تجهیزات و تکنولوژی
هزینه تاسیسات و انشعابات
هزینه لوازم اداری و خدماتی
هزینه‌های قبل از بهره‌برداری
جمع بندی هزینه‌های سرمایه گذاری ثابت طرح
سرمایه درگردش مورد نیاز طرح
هزینه‌های سالیانه
وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
برآورد هزینه سالیانه آب، برق و گاز
تعمیر و نگهداری
هزینه استهلاک
برآورد هزینه‌های اداری،توزیع،فروش و تحقیقات بازار
برآورد قیمت تمام شده به تفکیک هزینه‌ها
برآورد درآمدهای حاصله از طرح
آنالیز حساسیت پروژه
اثر تغییرات هزینه ها ی تولید، درامد حاصل از فروش و سرمایه گذاری طرح روی نرخ بازگشت سرمایه (IRR)

فهرست جداول

جدول نوع و میزان تولید
جدول وضعیت سرمايه گذاري طرح
جدول برنامه سالیانه تولید و فروش در ظرفیت کامل
جدول هزینه های زمین
جدول هزینه‌های ساختمان‌سازی
جدول جمع بندی هزینه تجهیزات و ماشین آلات
جدول تاسیسات
جدول جمع‌بندی سرمایه‌گذاری ثابت طرح
جدول هزینه مواد اولیه
جدول هزینه سالیانه نیروی انسانی غیر مستقیم تولیدی
جدول هزینه سالیانه نیروی انسانی تولیدی
جدول مصرف سالیانه انرژی
جدول تعمیر و نگهداری
جدول هزینه استهلاک
جدول سرمایه در گردش
جدول هزینه تولید سالانه
جدول منابع تامین مالی طرح
جدول مقدار فروش
جدول ظرفیت تولیدی طرح
جدول پيش بيني عملكرد سود و زيان طرح
جدول شاخص های اقتصادی طرح
جدول پیش بینی برنامه زمان بندی اجرای طرح (Critical Path Method)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “طرح توجیهی پرواربندی گوساله گوشتی – بروزرسانی 99”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *