عنوان کتاب: علیه توسعه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹
نویسنده: دنیل تودور و جیمز پی یرسون
مترجم: محمدحسین باقی

[دریافت فایل الکترونیکی]

۵/۵ - (۱ امتیاز)