مدیر مرکز کارآفرینی
فعالیت های اجرایی:
مدیر مرکز مشاوره کارآفرینی شرکت پارس رابین
20 سال سابقه مدیریت کسب و کار و مدیریت پروژه
ده سال سابقه مشاوره و تحلیل کسب و کار
ده سال سابقه مفید در زمینه تجاری سازی طرح های نوآوری و دانش بنیان
مجری طرح های مطالعات سرمایه گذاری و تحقیقات بازار
ارائه دهنده طرح ملی در زمینه داده کاوی و هوش تجاریر
15 سال سابقه تدریس و پژوهش در دانشگاه

5/5 - (2 امتیاز)