عنوان کتاب: مدیریت استعدادها

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷
نویسنده: ماریون دواین / مایکل سیرت
مترجم: عباس توکلی

[دریافت فایل الکترونیکی]

۵/۵ - (۱ امتیاز)