مهندسی صنایع
پست سازمانی: مدیر دپارتمان مطالعات فرصت سرمایه گذاری
فعالیت های اجرایی:
مدیر داخلی و سرپرست کشتارگاه های آزادگان خاش و قاین طیور (به مدت ۱۸ماه)
کارشناس ارشد دپارتمان مدیریت منابع انسانی هلدینگ دکتر جوان (به مدت ۹ماه)
مدیر دپارتمان مطالعات فرصت سرمایه گذاری مجموعه پارس رابین(در حال حاضر)
مربی و مشاور کسب وکار ها به ویژه صنعتی به مدت ۸ سال و بیش از ۱۵پروژه
مدرس بیش ۱۳۰ همایش و کارگاه آموزشی در حوزه کسب و کار

۵/۵ - (۲ امتیاز)