با خوبی ها و بدی ها، هرآنچه که بود؛ برگی دیگر از دفتر روزگار ورق خورد،
برگ دیگری از درخت زمان بر زمین افتاد، سالی دیگر گذشت…

روزهایت بهاری و بهارتان جاودانه باد.

سال نو مبارک

۵/۵ - (۲ امتیاز)