عنوان پروژه: واحد تولید پارچه
کارفرما: عبدالغفور براهوئی زاده
مکان اجرای طرح: استان سیستان و بلوچستان – شهرستان زاهدان – منطقه مجاز صنعتی
مساحت مکان پروژه: ۱۰,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱,۴۲۱,۰۹۲,۰۲۱ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۲۶۹,۳۱۰,۵۷۱ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: زمستان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)