عنوان پروژه: واحد تولید آسفالت گرم
کارفرما: شهرداری کوهدشت
مکان اجرای طرح: استان لرستان – شهرستان کوهدشت
مساحت زمین: ۱۵,۰۰۰ مترمربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۲۶۸,۲۹۶,۴۲۳ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۵۴۶,۶۸۳,۵۰۱ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)