عنوان پروژه: واحد تولید انواع سرم و الکترولیت
کارفرما: هلدینگ آمارانت
مکان اجرای طرح: منطقه مجاز صنعتی
مساحت زمین: ۶,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۲,۷۱۶,۵۷۹,۸۹۵ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱,۸۳۱,۲۲۸,۲۶۷ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)