عنوان پروژه: واحد تولید انواع عرقیات و شربت های گیاهی
کارفرما: شرکت اکسیر طبس گلشن
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی-شهرستان طبس- بخش مرکزی-گلشن-شهرک صنعتی طبس
مساحت مکان پروژه: ۷,۵۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۳۷,۵۵۷,۷۶۸ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۳۱,۶۵۵,۷۲۱ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: زمستان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۴/۵ - (۱ امتیاز)