عنوان پروژه: واحد تولید انواع لنت ترمز خودرو سبک
کارفرما: آقای محمد امین ادیب
مکان اجرای طرح: استان خوزستان – شهرستان دزفول – شهرک صنعتی شماره ۲
مساحت مکان پروژه: ۱,۶۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۶۳,۹۶۶,۰۵۰ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۴۸,۷۷۹,۵۷۱ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: زمستان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)