عنوان پروژه: واحد تولید کیسه پلی پروپیلن
کارفرما: شرکت نجیب عارف لمیتد
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی – منطقه ویژه اقتصادی بیرجند
مساحت زمین: ۱۰,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱,۳۹۴,۷۷۹,۸۶۰ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۳۶۸,۱۵۹,۸۵۵ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۴/۵ - (۲ امتیاز)