عنوان پروژه: واحد تولید مایع دستشویی و ظرفشویی
کارفرما: خانم سمیه قنبریان
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی – شهرستان فردوس
مساحت مکان پروژه: ۴۵۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۷,۹۸۰,۰۰۰ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱۷,۶۶۸,۹۶۱ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: زمستان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)