عنوان پروژه: تولید مینی تیوبر سیب زمینی
کارفرما: انیسه نخئی دلفارد
مکان اجرای طرح: استان کرمان – شهرستان جیرفت
مساحت مکان پروژه: ۴.۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۱۱,۰۰۴,۶۸۳ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۵,۱۷۴,۴۰۳ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: زمستان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)