عنوان پروژه : احداث واحد بسته بندی انواع گوشت دامی، مرغ، ماهی و میگو
کارفرما : شرکت فردوس کار خوزستان
مکان اجرای طرح : استان خوزستان – شهرستان اهواز – شهرک صنعتی شماره 2
ظرفیت تولید سالیانه : 10.500 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 128.627.926 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 100.745.132 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : دی 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی