عنوان پروژه: احداث واحد تولید آهک هیدراته
کارفرما: حامد غلامیان
مکان اجرای طرح: استان زنجان – شهرستان زنجان – منطقه مجاز صنعتی
ظرفیت تولید سالیانه: ۱۵۰.۰۰۰ تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۶۲۱,۸۵۹,۰۳۳ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۵۵,۵۵۳,۶۱۴ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: تابستان ۱۴۰۱
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)