عنوان پروژه : احداث واحد تولید انواع جعبه کارتن و جعبه مقوایی
کارفرما : امیرعباس هشیاری پور
مکان اجرای طرح : استان قزوین – شهرستان قزوین
ظرفیت تولید سالیانه : 8.000.000 عدد
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 53.661.056 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 95.652.436 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : آذر 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی