عنوان پروژه : احداث واحد تولید انواع کاشی 3 و 5 بعدی
کارفرما : شرکت مجتمع صنعتی تولیدی امین صنعت تفت
مکان اجرای طرح : استان یزد – شهرستان تفت
ظرفیت تولید سالیانه : 9000 لیتر
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 142.564.425 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 107.232.385 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : مرداد 1400
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی