عنوان پروژه: احداث واحد تولید ظرف نگهدارنده سرنگ حاوی نمونه خون
کارفرما: شرکت درنیکا سپند مینا
مکان اجرای طرح: استان بوشهر _ شهرک صنعتی بوشهر
ظرفیت تولید سالیانه: ۳۰۰۰.۰۰۰ عدد
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۰۷,۱۴۱,۲۵۴ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۷۳,۳۴۴,۲۱۸ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۱
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

۵/۵ - (۲ امتیاز)