عنوان پروژه: احداث واحد تولید منیزیت و اکسید منیزیم
کارفرما: شرکت سدید سرام نوین معدن کاو
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی -شهرستان نهبندان – شهرک صنعتی نهبندان
ظرفیت تولید سالیانه: ۴۶۰۰۰ تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۳,۹۸۱,۹۸۵,۳۹۶ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۳۳۲,۱۷۶,۹۶۹ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: زمستان ۱۴۰۰
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)